De rode draad: de terugkomende onderwerpen

17 juni 2021
15.00 - 17.00 uur
Online
Inschrijven

Dementie is een jarenlang proces. In dit proces komen een aantal onderwerpen voortdurend terug. In deze kennisbijeenkomst besteden we daar aandacht aan. Zoals: de proactieve zorgplanning, hoe om te gaan met beperkte gezondheidsvaardigheden, het belang en de kansen van samen beslissen en goede informatievoorziening in de regio. Heb je direct te maken met mensen met dementie en hun naasten, dan krijg je hier waardevolle tips voor je werk! 

Voor wie?

Deze digitale bijeenkomst is voor iedereen betrokken in de dementieketen, waaronder beleidsmakers, zorgverzekeraars, professionals in welzijn en zorg én vrijwilligers.  

Programma

15:00 uur – Welkom

15:05 uur – Plenaire inleiding

15:15 uur – Verplaatsen naar deelsessie en korte pauze

15:20 uur – Break-out sessies
Deelsessie 1: Proactieve zorgplanning
Deelsessie 2: Beperkte gezondheidsvaardigheden
Deelsessie 3: Samen beslissen
Deelsessie 4: Goede informatievoorziening in de regio.

16:00 uur – Verplaatsen naar deelsessie en korte pauze

16:05 uur – Break-out sessies
Deelsessie 1: Proactieve zorgplanning
Deelsessie 2: Beperkte gezondheidsvaardigheden
Deelsessie 3: Samen beslissen
Deelsessie 4: Goede informatievoorziening in de regio.

16:45 uur – Expertise deelnemers ophalen met behulp van Mentimeter

16:55 uur – Afsluiting

Deelsessies

Deelsessie 1: Proactieve zorgplanning
In deze deelsessie wordt het belang, de vorm en de inhoud van proactieve zorgplanning besproken. Proactieve zorgplanning is een continu proces van ondersteunend overleg en gezamenlijke besluitvorming met de persoon met dementie en diens mantelzorgers met als doel om zinvolle en haalbare doelen voor hun huidige en toekomstige behandeling, zorg en ondersteuning te bepalen. De sessie wordt verzorgd door Monique Jansen Schuiling (wijkverpleegkundige en projectcoördinator bij ZZG zorggroep) en Sascha Bolt (promovendus bij de Universiteit van Maastricht en betrokken bij het DEDICATE project (Desired dementia care towards end of life).

Deelsessie 2: Beperkte gezondheidsvaardigheden
Hoe gezondheidsvaardig iemand is, hangt af van iemand zelf én van (professionals in) ons zorgsysteem. 3 op de 10 mensen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Onder de groep mensen met dementie en hun mantelzorgers is dit percentage flink hoger. Wat moeten professionals, aanbieders en beleidsmakers hierover weten? Monique Heijmans (senior onderzoeker Zorg en Participatie bij chronische aandoeningen bij het Nivel) en Jennifer van den Broeke (senior adviseur/projectleider bij Pharos) zullen hierop ingaan.

Deelsessie 3: Samen beslissen
Samen beslissen levert veel op. Mensen met dementie en hun naasten voelen zich gehoord en kunnen zoveel mogelijk hun eigen keuzes maken en zelf beslissingen nemen over hun zorg. Maar hoe doe je dat? In deze deelsessie gaan Ruth Pel (expert bij Vilans) en Leontine Groen (senior onderzoeker binnen de Hogeschool Windesheim) hier met jullie op in.

Deelsessie 4: Goede informatievoorziening in de regio
Het is belangrijk dat mensen die te maken krijgen met dementie, daar voldoende informatie over kunnen vinden. Het gaat daarbij zowel om inhoudelijke informatie over dementie, als om informatie over organisaties die ondersteuning en zorg kunnen bieden aan mensen met dementie én hun naasten. Hoe zorg je dat mensen makkelijke en de juiste informatie ontvangen, en hoe werk je hierin goed met elkaar samen in de regio? In deze sessie Zal Joceline Kranenburg (netwerkcoördinator Netwerk Dementie NHN) daar op ingaan.