Randvoorwaarden persoonsgerichte en integrale dementiezorg

22 april 2021
15.00 - 17.00 uur
Digitaal
Inschrijven

Tijdens deze bijeenkomst worden een aantal randvoorwaarden voor persoonsgerichte en integrale dementiezorg besproken, te weten domeinoverstijgende financiering, netwerksamenwerking, casemanagement en het werken met data. Er worden 4 deelsessies georganiseerd; in elke deelsessie staat een andere randvoorwaarde centraal. Aangezien elke deelsessie twee keer wordt aangeboden (zowel in de eerste als in de tweede breakoutsessie), kun je in totaal 2 deelsessies kiezen.

De doelgroep van deze digitale bijeenkomst bestaat uit professionals die werken in de dementieketen.

Programma

 • 15.00 uur: Plenaire inleiding
 • 15.20 uur: Breakoutsessies
  • 1. Domeinoverstijgende financiering 
  • 2. Netwerksamenwerking 
  • 3. Casemanagement 
  • 4. Leren en verbeteren aan de hand van indicatoren en het werken met data 
 • 15.50 uur: Pauze 
 • 16:00 uur: Breakoutessies
  • 1. Domeinoverstijgende financiering 
  • 2. Netwerksamenwerking
  • 3. Casemanagement 
  • 4. Leren en verbeteren aan de hand van indicatoren en het werken met data 
 • 16:30 uur: Plenaire terugkoppeling 
 • 16:45 uur: Mentimeter 
 • 16:50 uur:  Afsluiting 

Inleiding en deelsessies

Plenaire inleiding

De plenaire inleiding wordt verzorgd door Karlijn Kwint, programmaleider Dementiezorg voor Elkaar. Zij licht toe welke randvoorwaarden nodig zijn voor persoonsgerichte en integrale dementiezorg. Verder gaat zij in op de stand van zaken betreffende de implementatie van de randvoorwaarden op zowel landelijk als regionaal niveau en presenteert zij een aantal uitdagingen voor de toekomst.

Deelsessie 1: Domeinoverstijgende financiering

Veel vraagstukken van mensen met dementie hebben betrekking op verschillende onderdelen van het leven en daarmee ook op verschillende (financierings)domeinen. In deze deelsessie gaan wij in op de vraag hoe je als gemeente en zorgverzekeraar domeinoverstijgend kunt samenwerken rondom dementie en hoe je daarover financiële afspraken kan maken. De sessie wordt verzorgd door Sandra Dahmen (senior adviseur lokaal organiseren bij Vilans), Marcel Bosma (zorginkoper bij Menzis) en Monique Veldt (beleidsadviseur sociaal domein bij gemeente Eemsdelta).

Deelsessie 2: Netwerksamenwerking

In deze deelsessie worden een aantal bijzonderheden en opvallendheden in de dementie-netwerksamenwerking besproken. Verder wordt de rol van netwerkcoördinatoren belicht en er worden ervaringen uitgewisseld als het gaat om de begeleiding van dementienetwerken. De sessie wordt verzorgd door Frank Beemer (Academic Director Leergang Ketenregie/Ketenregie in de Zorg bij de Erasmus Academie) en Meta Vrijhoef (Manager lerende netwerken en kwaliteit bij de Zeeuwse Zorgschakel).

Deelsessie 3: Casemanagement

Wat is de toegevoegde waarde en het aandeel van casemanagers in de integrale samenwerking? Hoe loods je cliënten met dementie en hun naasten op een goede manier door het systeem? In deze deelsessie wordt het belang van een goed opgeleide casemanager benadrukt die in staat is de systemen als hefboom te gebruiken in plaats van er steeds over te struikelen. De sessie wordt verzorgd door Jenny Bouma (casemanager dementie bij ICare) en Saskia Danen-de Vries (oprichter van de  Dementie Academie).

Deelsessie 4: Leren en verbeteren adhv indicatoren en het werken met data

Wat is het Register Dementiezorg en Ondersteuning? Welke informatie kun je uit het Register halen? Hoe verzamel en gebruik je data in je dementienetwerk? Als je op zoek bent naar antwoorden op deze vragen, sluit dan aan bij deze deelsessie! De sessie wordt verzorgd door Annecke Francke (professor aan het VUmc en programmaleider bij het NIVEL) en Iris van der Heide (senior onderzoeker Verzorging, Verpleging en Ouderenzorg bij het NIVEL).

Deze bijeenkomst maakt deel uit van een reeks kennisbijeenkomsten over de Zorgstandaard Dementie. Hier vind je het volledige overzicht.