Leergang Ketenregie dementie en palliatieve zorg

20 september 2018
9:30-17.00 uur
Utrecht
Inschrijven

In september 2018 is opnieuw de Leergang Ketenregie netwerken Dementie en Palliatieve zorg van start gegaan. Met de leergang breid je je interventierepertoire uit. Je leert bewust en strategisch interveniëren in de dynamiek van jouw keten of netwerk.

De Leergang Ketenregie is bedoeld voor ketenregisseurs en netwerkcoördinatoren van Dementie- en Palliatieve netwerken in Nederland. Erasmus Academie heeft de leergang ontwikkeld en samen met Dementiezorg voor Elkaar en Stichting Fibula op maat gemaakt voor ketenregisseurs en coördinatoren. De leergang bestaat uit 6 bijeenkomsten, zelfstudie, intervisie en een persoonlijke reflectie als eindwerkstuk.

Patricia van Marion, netwerkcoördinator palliatieve zorg Zeeland deelt haar ervaringen met de Leergang Ketenregie:

Breid je interventierepertoire uit

Als regisseur van de dementieketen en het netwerk palliatieve zorg ben je verantwoordelijk voor het organiseren van de samenwerking in de keten.  Jouw inzet daarbij is om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning voor cliënten en hun directe omgeving verder te verbeteren. Bij ketenregie heb je echter geen leidinggevende  bevoegdheid of doorzettingsmacht. Effectief regisseren zonder doorzettingsmacht vraagt een wezenlijk andere manier van leidinggeven dan in een hiërarchie of in projectmanagement. In deze leergang bekwaam je je (verder) in het vak van ketenregisseur of -coördinator.

Programma Leergang Ketenregie

De leergang bestaat uit 6 inhoudelijke cursusdagen en zelfstudie van circa 4-8 uur per bijeenkomst. Daarnaast zijn er 2 dagdelen begeleide intervisie. De deelnemers sluiten de leergang af met een persoonlijke reflectie op hun ontwikkeling als ketenregisseur.  Aanvullend zal er een aparte bijeenkomst plaatsvinden voor bestuurders en voorzitters van regionale stuurgroepen.

Download de factsheet van de Leergang Ketenregie (pdf)

Bekijk ook de video van netwerkcoördinator Hennita Schoonheim over de Leergang Ketenregieop YouTube.

Kerndocent Drs. Frank Beemer

Drs. Frank Beemer, BeAMeR AlliantieManagement en Regie, is de kerndocent. Frank Beemer is interim(transitie)manager, adviseur, opleider en toezichthouder voor het realiseren van maatschappelijke opgaven in netwerken, allianties en organisaties die permanent in samenwerkingsverbanden opereren. Frank is elke cursusdag aanwezig naast praktijkdeskundigen en wetenschappers die specifieke cursusdagen verzorgen. Tevens zijn er bij elke bijeenkomst experts aanwezig vanuit het programma Dementiezorg voor Elkaar.

Data, tijden en locatie

De cursusdagen (9:30-17.00 uur) vinden plaats in Utrecht op:

  • donderdag 20 september 2018
  • donderdag 11 oktober 2018
  • dinsdag 6 november 2018 (eenmalig locatie Rotterdam)
  • donderdag 29 november 2018
  • donderdag 10 januari 2019
  • donderdag 14 februari 2019

Vragen over de Leergang Ketenregie?

Voor vragen en meer informatie over de Leergang Ketenregie kun je contact opnemen met Roos Scherpenzeel van Dementiezorg voor Elkaar. Bel 030 – 789 20 65 of stuur een  mail aan r.scherpenzeel@movisie.nl.