Zorginhoudelijke modules over communicatie

Verpleegkundigen en verzorgenden helpen om hun communicatie beter aan te laten sluiten bij mensen met dementie. Dat is het doel van de Zorginhoudelijke modules bij de Zorgstandaard Dementie, die diverse partijen gezamenlijk gaan ontwikkelen. De inbreng van de praktijk is de basis: wil jij meedenken over een vragenlijst?

Communiceren met iemand met dementie is niet altijd makkelijk.  Om verpleegkundigen en verzorgenden hierin te ondersteunen, ontwikkelen het Trimbos-instituut, NIVEL, Vilans en Alzheimer Nederland Zorginhoudelijke modules, als onderdeel van de Zorgstandaard Dementie. De modules worden gemaakt in opdracht van V&VN en ZonMw en zijn begin 2020 gereed.

Aansluiten bij wensen en behoeften

Verpleegkundigen en verzorgenden spelen een belangrijke rol in de zorg voor mensen met dementie. Zowel thuis, in het ziekenhuis, als in het verpleeghuis. Voor het bieden van zo goed mogelijke zorg, is het belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt. In het begrijpen van iemands wensen en behoeften speelt communicatie een belangrijke rol.

Start traject: denkt u  mee?

De inbreng van de praktijk is de basis voor de ontwikkeling van de zorginhoudelijke modules. Daarom stellen de samenwerkende partijen een werkgroep samen van professionals en cliëntvertegenwoordigers. De werkgroep wil onderzoeken welke knelpunten verpleegkundigen en verzorgenden ervaren in de communicatie met mensen met dementie. Hiervoor willen zij een vragenlijst uitzetten via het landelijke NIVEL Panel Verpleging & Verzorging. Wil jij helpen bij het testen van de vragenlijst op begrijpelijkheid en volledigheid? De werkgroep is op zoek naar 10 verpleegkundigen of verzorgenden. Het testen duurt ongeveer 15 minuten. Wil je hierbij helpen? Mail dan naar Kim de Groot van het NIVEL.

Wil je meer weten over de zorginhoudelijke modules? Neem dan contact op met Marjolein Veerbeek van het Trimbos-instituut.