Nieuw woonzorgconcept biedt mensen met dementie meer vrijheid

In Kaatsheuvel start deze zomer een prachtig innovatief woonzorgconcept waar ouderen met dementie zich vrij kunnen bewegen. Een sprookje? Het kán volgens onderzoeker Janke de Groot.

Stel je voor: een verpleeghuis met 150 zorgappartementen rondom een eigen dorpshart: de kapel, die bestaat uit een combinatie van een ontmoetingsruimte, een café en een winkel. De kapel grenst aan een park van vier hectare met een visvijver, moestuinen, een boomgaard, een dierenweide en een natuurspeeltuin. Er worden kleine kerkdiensten gehouden. Bewoners kunnen zonder begeleiding naar buiten, zodat zij anderen kunnen ontmoeten.

Vrijheid en veiligheid

Dat klinkt als een sprookje, maar dat is het niet. In de zomer van 2018 start zorgorganisatie Stichting Maasduinen in Kaatsheuvel met de transformatie van de huidige locatie Vossenberg naar een nieuw, innovatief zorgconcept: Park Vossenberg. In het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met het samenbrengen van vrijheid en veiligheid.

Onderzoek naar kwaliteit van leven

Wat gebeurt er met de kwaliteit van leven als bewoners wél de vrijheid krijgen om te gaan en staan waar zij willen? Deze vraag staat centraal in een gezamenlijke studie van onderzoeksinstituut NIVEL, Universiteit Leiden, Stichting Maasduinen, ActiZ en Maastricht University. Projectleider dr. Janke de Groot, programmaleider kwaliteit en organisatie van zorg, vertelt er meer over.

Technologische hulpmiddelen

‘Op de nieuwe locatie wordt straks gebruik gemaakt van verschillende technologische hulpmiddelen, zoals sensoren en gps-zenders. Die zijn nodig om de veiligheid van de bewoners zoveel mogelijk te kunnen garanderen,’ vertelt Janke. ‘Het zorgpersoneel zal daardoor op een andere manier moeten werken. Mensen met dementie vormen een kwetsbare doelgroep. Om vrijheid te geven en tegelijkertijd veiligheid te bieden, moet je een zorgvuldige afweging maken over wat een aanvaardbaar risico is. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat mensen die meer gaan bewegen, meer risico lopen om te vallen. Maar andersom kan ook: als mensen meer bewegen, vallen ze minder’, legt De Groot uit.

Met sensoren naar buiten

‘Echt anders dan andere projecten is dat bewoners – in overleg met familie – buiten het park mogen komen. Ook hierbij wordt gekeken naar de veiligheid, door gebruik te maken van sensoren, gps-zenders en persoonlijke alarmering. Met de data uit deze sensoren en gps-zenders, gecombineerd met kwalitatieve interviews en observaties, kunnen wij onderzoeken hoe vaak de bewoners naar buiten gaan, hoe lang ze buiten blijven en hoeveel ze bewegen, maar vooral of ze zich daardoor beter gaan voelen’, aldus De Groot.

Lees het volledige interview met Janke de Groot op Deltaplandementie.nl

Wil je in jouw samenwerkingsverband ook technologie inzetten en wil je daarbij ondersteuning ? Onze adviseurs willen je graag – kosteloos – ondersteunen!

Lees verder