Vragenlijst dementie bij mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking krijgen steeds vaker te maken met dementie. Omdat voor deze groep nog weinig specifiek beleid is ontwikkeld, start ZonMw een onderzoeksproject waarbij vragen uit de zorgpraktijk opgehaald worden.

Beleid en ondersteuning voor deze cliëntgroep is hard nodig, omdat dementie bij mensen met een verstandelijke beperking andere vormen kan aannemen dan bij ouderen met dementie. Het vraagt een ander benadering van (vroeg)signalering, diagnostiek en passende ondersteuning en behandeling. Om de juiste zorg te kunnen bieden, is het van belang dat er actuele en toepasbare kennis beschikbaar is voor een brede groep betrokkenen rond de cliënt. Zoals professionals in de ouderen- en gehandicaptenzorg, in het sociaal domein en verwanten.

Behoefte aan kennis in kaart brengen

ZonMw heeft een netwerk van zorg-, onderwijs-, en onderzoeksorganisaties een subsidie toegekend voor de startfase van dit project.  Vilans is een van de deelnemende partijen die de behoefte aan kennis in kaart gaat brengen. Met behulp van interviews en vragenlijsten voor professionals in de ouderen- en gehandicaptenzorg en het sociaal domein halen zij vragen, knelpunten en lacunes in kennis op.

Doe mee en vul de vragenlijst in!

Ben jij werkzaam in de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking? Wil jij een bijdrage leveren aan het onderzoek en onderstaande vragenlijst invullen? De vragen gaan over specifieke onderwerpen als pijn, leefstijl en diagnostische instrumenten.

Vul de vragenlijst in

Verbeteren van signalering, diagnostiek en ondersteuning

Eind 2017 is de inventarisatiefase afgerond en zal het netwerk een voorstel indienen bij ZonMw voor de hoofdfase van het project. Tijdens de hoofdfase, van 2018 tot 2021 werken de deelnemende partijen aan verbetering van (vroeg)signalering, diagnostiek en ondersteuning en behandeling.