Technologie draagt bij aan kwaliteit van zorg

Mensen met dementie wonen steeds langer thuis. Technologie kan op verschillende manieren cliënten, mantelzorgers en professionals ondersteunen om langer thuis wonen gemakkelijker te maken. Tijdens de inspirerende themabijeenkomst ‘Samen met technologie’ op 11 oktober werden belangrijke uitgangspunten en ideeën uitgewisseld.

Sandra Suijkerbuijk (onderzoeker bij Vilans) trapte af met een inleiding (pdf) over wat professionals kunnen doen met technologie in de zorg voor mensen met dementie.

Experimenteren met mogelijkheden

Afgelopen jaren heeft een exponentiële groei in technologische ontwikkelingen plaatsgevonden. Er is veel mogelijk, maar er staat ook nog veel in de kinderschoenen. Dat zorgt voor onzekerheid: de impact van datgene wat nu ontwikkeld wordt, kennen we nog niet. Het is voor professionals dus lastig om te kiezen waarop ze zullen inzetten. Experimenteren met mogelijkheden die er zijn, is zinvol. Kijk daarbij gericht naar wat het voor de cliënt, de mantelzorger en de organisatie oplevert. Kijk naar wat past, stel goede vragen en houd in gedachten dat het vooral ten dienste moet staan aan de mensen met dementie.

Belangrijk is om samen met cliënten en mantelzorgers te kijken hoe technologische oplossingen zinvol ingezet kunnen worden. Technologie kan het leven makkelijker en menselijker maken, denk aan sleuteloplossingen, GPS, leefstijlmonitoring (gedrag van mensen meten en daarop reageren), medicijn dispensers, of serious gaming (spel om de fase van dementie vast te stellen).

Technologie en privacy

Belangrijk bij technologie is dat de privacy gewaarborgd is: mensen hebben het recht om niet te weten en niet gemeten te worden.

Sandra haalt een passend voorbeeld aan: Jan kreeg sensoren in huis. Sensoren op de deur en de koelkast vond hij goed, maar met een toiletsensor had hij moeite. Hij besloot om elke keer een blokje om te gaan als hij naar de wc moest: hij bezocht dan het toilet in een naburig café.

Tips voor technologie bij dementie

Sandra sloot af met 4 tips met betrekking tot technologie in de zorg voor mensen met dementie:

 1. Weet wat er is: wat zijn de laatste ontwikkelingen?
 2. Weet wat er komt: wat betekenen robots voor ons? Door over de toekomst na te denken kun je er op inspelen.
 3. Maak het klein: ga niet een heel implementatietraject opstellen. Maak het niet meteen moeilijk en groot. Een gesprek of discussie is ook belangrijk.
 4. Bedenk wat je wilt: wat vind jij belangrijk als persoon? Wat is de visie van onze organisatie? Door uit te proberen kun je dit beter bedenken.

Download presentatie van Sandra Suijkerbuijk (pdf)

Kwaliteit van zorg

Maar hoe ga je als organisatie aan de slag met technologie? Monique Kemner van Vivent & Kodiezijn vertelde over de praktijkervaringen die zijn opgedaan met GPS met alarmering, en leefstijlmonitoring in de thuiszorg. Zij vertelde over de manier waarop zij als thuiszorgmedewerkers hebben geleerd om technologie in te kunnen zetten. Als je met nieuwe technologieën aan de slag gaat, ervaar je wat werkt en vanuit daar kun je verder bouwen.

Vivent heeft ervaren dat het trainen van teams erg belangrijk is. Zorgprofessionals moeten voldoende toegerust zijn als ze vragen krijgen van klanten, bijvoorbeeld als het om storingen gaat.  Er wordt per team één persoon intensief getraind, die de kennis kan overdragen aan zijn collega’s. Praktijkervaring en het vooraf scholen van deze mensen is erg belangrijk, maar ook aandacht voor implementatie van technologische toepassingen. Het uiteindelijke doel van technologie is  het verhogen van de eigen regie, waar mogelijk. De inzet van technologie betekent echter niet altijd minder zorg, soms is er juist meer zorg nodig. Niet de technologische toepassing staat centraal, maar het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van leven van de cliënt. Daar gaat het uiteindelijk om!

Download presentatie van Monique Kemner (pdf)

Markt

Het tweede deel van de themabijeenkomst werd gevuld door een inspiratiemarkt waar deelnemers ideeën op konden doen over wat voor technologieën er zijn en in gesprek konden met organisaties en initiatieven over wat dit kan betekenen en op welke vragen dit product antwoord zou kunnen bieden.

   • Dementia-app. De app ontzorgt mantelzorgers en cliënten door via een community app digitaal contact te leggen met een cirkel van mantelzorgers, familieleden, vrienden en zorgprofessionals. Vanuit eigen ervaringen hebben zij dit opgebouwd. Je kunt met de app snel contact leggen met anderen voor ondersteuning en contact op afstand.
   • Dementie in beweging. Via de app, voor tablet, telefoon en bijvoorbeeld ook een groot scherm in de eetzaal van een verzorgingshuis, wordt beweging gestimuleerd door allerlei specifieke en gerichte oefeningen en activiteiten. Mantelzorgers in de thuissituatie en zorgverleners in instellingen kunnen hem gebruiken. Het is de bedoeling dat de app zowel thuis als in een instelling gebruikt kan worden.
   • iCare – beeldschermzorg Topaz. Via een beeldscherm kan de zorgprofessional of mantelzorger contact leggen met de cliënt. Cliënten vinden het erg prettig, de aandacht doet hen goed. Professionals zijn er ook blij mee, zij kunnen nu wekelijks contact opnemen met een cliënt. Ook vrienden en andere mensen uit het netwerk kunnen toegevoegd worden.
   • Livind Leefstijlmonitoring. Leefstijl- of leefpatroonmonitoring geeft inzicht in langzame veranderingen in het dagelijks leefpatroon van alleenwonende mensen. Door middel van sensoren in de woning en een computerprogramma krijgen de mantelzorgers, de casemanager, een andere begeleidende thuiszorgmedewerker en eventueel andere betrokken zorgverleners informatie over het functioneren van thuiswonende ouderen. Zo kan, wanneer nodig, sneller actie ondernomen worden.
   • Partner in Balans. Deze cursus van 8 weken is gericht op het behouden van een gezonde balans in het dagelijks leven. Hoe kan een partner enerzijds toekomen aan eigen behoeften en gezond blijven en anderzijds omgaan met veranderingen door een partner die steeds meer gaat vergeten.
   • Saxion (pdf). Saxion ontwikkelde een workshop voor mantelzorgers en professionals. Ieder ging met een eigen casus aan de slag en bekeek hoe technologie daarbij een rol zou kunnen spelen. De cursus was een succes. Bekijk de presentatie van de workshop (pdf)
   • Tinybots. Kleine sociale robots die zelfredzaamheid bevorderen voor mensen met dementie en hun familieleden. Een voorbeeld is Tessa, zij geeft Gesproken geheugensteuntjes en helpt je afspraken te onthouden of kan je vertellen hoe je bepaalde handelingen moet uitvoeren zoals koffie zetten. De mantelzorger of zorgprofessional kan zelf de afspraken in Tessa zetten via een app op de telefoon.
   • Watchi. Met de Watchi Care kan  de cliënt met één druk op de knop om hulp vragen. Daarnaast kan de Watchi zowel binnen- als buitenshuis de locatie bepalen door wifi/GPS/LBS technologie. Gemachtigden kunnen te allen tijde de positie opvragen.

  Meer informatie