Terugblik bijeenkomst meerjarenplan 2 november 2017

Op 2 november 2017 organiseerde ‘Dementiezorg voor Elkaar’ een eerste bijeenkomst over de meerjarenplannen, waar verschillende partijen spraken. Bekijk de presentatie over de bijeenkomst!

Zorgverzekeraars Nederland hebben de netwerken dementie gevraagd een meerjarenplan aan te leveren, vóór 1 juli 2018. Dit  ‘Meerjarenplan Dementie 2019 en verder’ speelt een rol in de zorginkoop van 2019 en daarna. Op 2 november 2017 werd een eerste bijeenkomst gehouden over het meerjarenplan.

Alzheimer Nederland, Dementie Netwerk Nederland, een vertegenwoordiger vanuit Zorgverzekeraars Nederland en de projectleider van ‘Samen op weg naar (uitkomsten)sturing van netwerken voor dementiezorg’ gaven tekst en uitleg over het doel van het meerjarenplan en de  ontwikkelingen waar je als ketencoördinator of manager rekening mee moet houden.

Bekijk de presentatie over de bijeenkomst:  Meerjarenplan netwerk dementie 2019 en verder