Verpleegkundige Ouderenzorg meerwaarde voor oudere met dementie

Wat kan een Verpleegkundige Ouderenzorg betekenen voor mensen met dementie en hun naasten? DvE interviewde Marieke Verlaan, Kaderhuisarts Ouderengeneeskundige en medische directeur van Wijkgerichte Zorg in de regio Zuid-Kennemerland.

Wijkgerichte Zorg in de regio Zuid-Kennemerland is opgericht om de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen te verbeteren. Het is een samenwerkingsverband tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen ouderenzorg van de diverse thuiszorginstellingen.

Marieke Verlaan
Marieke Verlaan

Marieke vertelt: ‘Inmiddels zijn we al bijna drie jaar op weg met Wijkgerichte Zorg binnen onze regio en zijn er zo’n 60 Verpleegkundigen Ouderenzorg (VO) actief. Deze nieuwe rol is in het leven geroepen om generalistisch te gaan werken met de groep ‘kwetsbare ouderen’ in onze regio. Deze verpleegkundigen zijn niet alleen actief bij ouderen waar de diagnose dementie gesteld is, maar ook bij ouderen waar andere problematiek speelt, zoals somatische klachten of zorgwekkend zorg mijden.

Hoe gaat een Verpleegkundige Ouderenzorg te werk?

‘De VO is het centrale aanspreekpunt voor de cliënt en zijn of haar familie en vervult een coördinerende rol richting de huisarts, ziekenhuis, thuiszorg en andere paramedische disciplines, waarmee hij of zij een nauwe samenwerking heeft.’ Marieke vervolgt: ‘We vinden het met name belangrijk dat een VO breed inzetbaar is bij zowel de praktische zorgvragen als het sociale aspect. Uit kwalitatief onderzoek van Dementiezorg Voor Elkaar (DVE) blijkt dat mensen met dementie de meerwaarde ervaren van de VO. Met name de combinatie van de praktische ondersteuning en het bieden van een luisterend oor.’

Video: wat doet de VO?

Wil je meer weten over de Verpleegkundige Ouderenzorg (VO)? Els Paap, werkzaam op het informatiepunt Wijkgerichte Zorg, zorgadviseur en Verpleegkundige Ouderenzorg bij Sint Jacob vertelt over haar ervaringen:

Generalistische aanpak

‘Het succes van de Verpleegkundige Ouderenzorg ligt in de combinatie van praktische ondersteuning en een luisterend oor’

‘Een groot voordeel van generalistisch werken is dat cliënten beter in beeld zijn en daardoor ook sneller toegeleid worden naar gepaste zorg als dat nodig is. Met name cliënten die zorg mijden worden in een eerder stadium gezien doordat de VO op een laagdrempelige manier in beeld is. Een VO wordt ingezet na een signaal van de huisarts. De huisarts heeft dus een hele belangrijke rol in het signaleren. We verwachten dat we door deze aanpak sneller binnen komen in de niet-pluis-fase, maar het blijft een uitdaging.’

Andere aspecten van Wijkgerichte Zorg

Naast de VO omvat de Wijkgerichte Zorg binnen Zuid-Kennemerland ook het Interventie- en Expert Team (IET). Dit team bestaat uit Specialisten Ouderengeneeskunde en GZ-psychologen die op afroep de huisartsen kunnen ondersteunen bij complexe zorgvragen en diagnostiek bij mensen thuis. Het mooie van dit team is dat zij vanuit verschillende thuiszorgorganisaties, overkoepeld te werk gaan waardoor ervaringen vanuit verschillende wijken uitgewisseld kunnen worden. Daarnaast worden de leden van het team intercollegiaal getoetst, wat verrassend genoeg erg goed uitpakt waardoor iedereen scherp en gemotiveerd blijft.

Informatiepunt

De Wijkgerichte Zorg in de regio Zuid-Kennemerland biedt ook een informatiepunt, bemand door ervaren wijkverpleegkundigen. Cliënten, mantelzorgers en professionals kunnen dit informatiepunt via een telefoonnummer, e-mailadres of de website Wijkgerichte zorg benaderen voor informatie rond ouder worden. Voor sommige mensen is de drempel lager om op die manier informatie te vergaren.

Waarom is Wijkgerichte Zorg zo belangrijk?

‘Het is belangrijk dat alle huisartspraktijken aangesloten zijn bij Wijkgerichte Zorg. Ze hebben allemaal een toezegging gedaan en werken actief mee aan een succesvolle uitvoering. Ze communiceren actief over het informatiepunt en weten op de juiste manier en het juiste moment de VO in te zetten, wat bijdraagt aan een succesvolle uitvoering.’ Enthousiast gaat Marieke verder: ‘Creëren van draagvlak was een leerpunt in dit traject. In de startfase verliep dit niet goed. We weten nu dat het enorm belangrijk is om vanaf het begin te investeren in het creëren van draagvlak onder professionals. Je moet proactief te werk gaan.’

Financiering van Wijkgerichte Zorg voor ouderen met dementie

Eindrapportage wijkgerichte zorg

‘Wijkgerichte zorg is momenteel nog niet structureel geregeld, maar wordt vanuit verschillende financieringsstromen betaald. Dit maakt het moeilijk om een meerjarenplanning te realiseren. Huisartsen worden vanuit de ouderenzorgmodule gefinancierd, de VO’s vanuit de aanspraak wijkverpleging en het informatiepunt. Dit is gesubsidieerd door de vijf betrokken gemeenten uit de regio. Het is een uitdaging om structurele financiering van de grond te krijgen. We geloven sterk in de manier waarop we te werk gaan. Gelukkig wordt het belang ook door anderen steeds meer gezien. Hopelijk komt de financiering in de toekomst gemakkelijker tot stand. Gelukkig is de financiering voor 2019 veiliggesteld en kunnen we gepassioneerd verder werken aan het ondersteunen van onze kwetsbare ouderen.’

Onderzoek Wijkgerichte zorg

Wil je meer inzicht in de ervaringen van cliënten met Wijkgerichte Zorg en de Verpleegkundige Ouderenzorg? Download het onderzoeksrapport ‘Eindrapportage Wijkgerichte zorg’ (pdf) van Dementiezorg Voor Elkaar.