Nieuwe tools voor krachtenveldanalyse ketens dementie

Een krachtenveldanalyse is een handig instrument waarmee je de dynamiek van een dementienetwerk kunt beïnvloeden. Het geeft interessante inzichten voor vervolgstappen. Download de tools en de instructie!

Strategisch werkende ketencoördinatoren begrijpen de dynamiek in een netwerk. Zij weten welke ketenpartners betrokken zijn bij de zorg voor en ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zij kennen hun waarden en weten waar ze warm voor lopen. Ook doorzien zij welke invloed en macht partners hebben, zoals bevoegdheden, competenties, financiële middelen en relatiemacht (bijvoorbeeld toegang tot geldschieters en kennis). Wil jij ook inzicht in deze dynamiek?

Inzicht in dynamiek dementienetwerk

Wendela Gort Erbrink
Wendela Gort Erbrink

Een krachtenveldanalyse helpt je om inzicht te krijgen in de dynamiek van je netwerk. Ketenregisseur Wendela Gort Erbrink kreeg interessante inzichten na het invullen: ‘Vanuit de krachtenveldanalyse werd duidelijk dat ik meer aandacht moest geven aan de relatie met de gemeenten. Ik was onvoldoende op de hoogte van hun belangen. Zij waren tot dan toe weinig betrokken bij het netwerk. Inmiddels heb ik de contacten met de gemeenten opgepakt.’

Praktische tools

Wil jij ook aan de slag met een krachtenveldanalyse? Maak gebruik van onderstaande tools en download de instructie krachtenveldanalyse (pdf)

Krachtenveldanalyse 1: belangenmatrix

Bij deze tool breng je de stakeholders van jouw netwerk in kaart (zie tabblad 1 van de tool). Je geeft cijfers (1-5) op commitment, impact en invloed. Daarna zie je hoe de partijen zich tot elkaar verhouden in een diagram (tabblad 2 van de tool). Bekijk of de stakeholders op de plek staan waar je ze wilt hebben. Zo niet: hoe beïnvloed je je partners zodanig dat ze op de gewenste plek komen?

Download de tool belangenmatrix (excel)

Krachtenveldanalyse 2: netwerkanalyse

Deze tool biedt ruimte om de verschillende belangen en machtsbronnen van de netwerkpartners uit te werken. Ook kun je een diagram invullen met vier categorieën stakeholders: partners, supporters, tegenstanders en mopperaars. Per categorie vind je strategieën om bijvoorbeeld van een tegenstander een partner te maken.

Download de tool netwerkanalyse (word)

Tip bij het gebruik van de krachtveldanalyse:

Het kan slim zijn de analyse samen met andere partijen te maken; zo ontstaat direct inzicht in elkaars drijfveren en dat schept realistische verwachtingen over elkaars gedrag: ook dit is belangrijk voor de opbouw van vertrouwen in de samenwerking.

Leergang Ketenregie dementie en palliatieve zorg

Deze nieuwe tools voor krachtenveldanalyse zijn gebruikt binnen de Leergang Ketenregie dementie en palliatieve zorg door docent Frank Beemer van BeAMeR. Binnen deze leergang leer je bewust en strategisch interveniëren in de dynamiek van jouw keten of netwerk. De leergang Ketenregie is ontwikkeld door Erasmus Academie en samen met Dementiezorg voor Elkaar en Stichting Fibula op maat gemaakt voor ketenregisseurs en netwerkcoördinatoren van Dementie- en Palliatieve netwerken in Nederland.

Lees meer over de Leergang Ketenregie dementie en palliatieve zorg

Meer handige tools: