Tips bij dementie en corona voor thuis of in het verpleeghuis

De landelijke adviezen voor ‘isolatie’ bij besmetting met het coronavirus zijn niet altijd goed toepasbaar op doelgroepen zoals mensen met dementie. Verenso en de NvAVG hebben tips opgesteld, in overstemming met de adviezen van het RIVM.

Bij mensen met dementie zijn maatregelen rond isolatie extra lastig. Voor hen is lastig te begrijpen dat ze op een kamer moeten blijven. Dergelijke maatregelen kunnen ook extra weerstand of agressie oproepen bij mensen met dementie en dwaalgedrag. Per individuele casus zal een zo’n goed mogelijke oplossing gezocht moeten worden.

Advies van GGD

Mocht er een besmetting zijn in de VVT dan geeft de GGD advies ten aanzien van isolatie en bescherming. Zij stemmen dit advies af op de landelijke stand van zaken. Op dit moment is het advies strikte (thuis)isolatie, uiteraard afhankelijk van waar ‘thuis’ is.

ActiZ schrijft op de website: Wees in overleg met de GGD in geval van verdenking of besmetting extra alert op de bijzonderheden van de casus en schets de situatie duidelijk:

  • Cliënt wel/niet in staat tot volgen van instructie en dragen van beschermingsmateriaal.
  • Ongeschikte huisvesting, al dan niet gedeeld sanitair.
  • Gedragsproblemen die ontstaan bij afwijkingen van structuur en ritme of bij beperkingen in bewegingsvrijheid.
  • Cliënten met ernstige agressie of gedragsproblemen waarvoor fysieke beheersing nodig is.

Isolatie in verpleeghuizen

Ook voor verpleeghuizen is het advies om samen met de GGD lokaal te zoeken naar de meest passende oplossing voor ‘isolatie’. Hieronder een aantal tips om dit vorm te geven:

  • Isoleer patiënten in een eenpersoonskamer met eigen sanitair, verplaats de patiënt indien nodig.
  • Indien er geen eenpersoonskamer met sanitair beschikbaar is: inventariseer hoe deze situatie kan worden gecreëerd of ga op zoek naar een ‘second best’ situatie.

Verder lezen over zorg tijdens corona op Kennisplein Zorg voor Beter