Een inkijkje in de sokkenfabriek

Met de stoomcursus ‘Dementienetwerken voor bestuurders’ biedt Dementiezorg voor Elkaar bestuurders en andere stuurgroepleden gelegenheid om snel kennis en inzicht te verwerven in de regievoering van regionale netwerken. 

De eerste stoomcursus vond plaats op 28 januari 2020. Bestuurders en netwerkcoördinatoren uit het hele land lieten zich bijspijkeren over de inrichting en sturing van een dementienetwerk.

Regie-expert Frank Beemer

Regie-expert Frank Beemer van de Erasmus Academie startte met vragen waardoor de deelnemers meteen wisten waar ze voor kwamen:

 • Waar neem je verantwoordelijkheid voor?
 • Sturen we daadwerkelijk samen op de uitkomsten?
 • Beschikken we over voldoende samenwerkingscompetenties?

Leren over slagkracht

De deelnemers gaven aan te verwachten vooral iets te leren over governance, wanneer je het meest slagkrachtig bent in een klein of groot netwerk, manieren van samenwerken, wat al die bestuurlijke drukte de klant oplevert, wat de rol is van belangenbehartiger en hoe je van vrijblijvende deelname afkomt.

Samen verantwoordelijkheid nemen

Dementie vraagt om gedifferentieerde bijdragen in verbinding om waarde toe te voegen. Er is behoefte aan aanspreekbare eenheden en wat afgesproken is, doen we. In een netwerk verlangt men enerzijds naar een lijnorganisatie om gemakkelijk besluiten te kunnen nemen. Maar anderzijds streef je er als netwerk naar samen verantwoordelijkheid te nemen voor het geheel. Beide ‘definities’ van netwerken zijn waar; maak ruimte om ze allebei te omarmen, adviseert Frank Beemer.

De sokkenshow van processpecialist Erik Steketee

In het tweede deel van de bijeenkomst is de vloer voor processpecialist Erik Steketee. Hij dompelt de deelnemers onder in de (buitengewoon leerzame) sokkenshow. Wanneer ervaar je een proces van activiteiten als een geheel? En wat merkt de klant ervan? Wie koppelt de ervaring van de klant terug aan de professionals in de keten? En wat doen zij met deze informatie? De afbeelding hieronder laat het vereenvoudigde proces van de patiënt zien:

Vragen die bij dit proces horen zijn:

 • Wanneer is het proces van aanmelden succesvol?
 • Wat zijn actuele vragen?
 • Wanneer is het een complete vraag?
 • Is er een complete eenmalige uitvraag om informatie te verkrijgen?
 • Hoe wordt informatie verzameld?

Wanneer is de keten succesvol?

Hoe krijg je het netwerk op orde? Wanneer is de keten succesvol? Wat betekent in samenhang handelen? Inzichten die de deelnemers opdoen:

 • Start klein
 • Werk op basis van best practices (bijvoorbeeld Zorg in Houten)
 • Leer en reflecteer met elkaar en betrek het perspectief van de klant
 • Benut gegevens in gesprek en proces om deze beter in te richten

3 maart nieuwe stoomcursus in Utrecht

Op dinsdag 3 maart is er een nieuwe stoomcursus ‘Dementienetwerken voor bestuurders’ bij Vilans in Utrecht. De cursus start om 16.00 uur en duurt tot 20.00 uur (inclusief lichte maaltijd). Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Meer informatie en aanmelden