Startbijeenkomst Kennisalliantie Dementie

Er gebeurt veel op het onderwerp dementie op verschillende gebieden. Maar weten we wel van elkaar wat er allemaal gebeurt? En hoe kunnen we slim verbindingen maken? Oftewel: hoe kunnen we gezamenlijk een kennisalliantie vormen? Op 24 september kwam een gevarieerd gezelschap samen om hierover van gedachten te wisselen onder leiding van Monique Spierenburg, adviseur Dementiezorg voor Elkaar. 

Er zijn al veel verschillende initiatieven voor goede dementiezorg in Nederland, maar we willen gezamenlijk verder.  Hoe kunnen we dit realiseren? Daarover ging de bijeenkomst op 24 september.  Op 19 november volgt een 2e bijeenkomst: een ontbijtsessie, voorafgaand aan het Jaarevent van Deltaplan Dementie 2018.  Meer informatie en geïnteresseerd in deelname? Stuur een mail naar Roos Scherpenzeel, adviseur Dementiezorg voor Elkaar.

Brutaal ideaal: de beste dementiezorg van Europa

Programmaleider Dementiezorg voor Elkaar Robbert Huijsman lanceerde als aftrap van de bijeenkomst een BHAG, een Big Hairy Audacious Goal:

 

Bouwen aan structurele kennisinfrastructuur

Dit doel kunnen we bereiken door:

 • Een kennisalliantie die bouwt aan een structurele kennisinfrastructuur
 • Een gezamenlijke toekomstvisie voor dementiezorg in Nederland
 • Een gezamenlijke agenda met inhoudelijke focusthema’s waarvoor intensivering van de kennisfunctie extra belangrijk is.
Robbert Huijsman

Robbert Huijsman – programmaleider Dementiezorg voor Elkaar

En dit alles in co-creatie, onder de vlag van Deltaplan Dementie! We doen dit met elkaar, we bepalen gezamenlijk de thema’s. De partners van Dementiezorg voor Elkaar faciliteren hierin vanuit de ambitie ‘kennis delen’.

Kennis moet meer stromen

Robbert Huijsman benoemt dat de kennis tussen ons, tussen onze organisaties, tussen onze disciplines en tussen mensen nog niet voldoende stroomt. Er zijn veel initiatieven voor dementiezorg in Nederland, maar we willen gezamenlijk verder. Hoe kunnen we dit samen doen? Daarvoor is dit initiatief gestart. We zijn met een grote enthousiaste groep, van ongeveer 40 personen die graag meedenken. Elk vertegenwoordigt een organisatie die op een eigen manier bijdraagt aan uitwisseling van kennis en ervaring rondom dementie.

Beelden bij een kennisalliantie

Maar wat is een kennisalliantie? Wat voor beelden roept dit op? De deelnemers presenteren aan de hand van een voorwerp of afbeelding wat volgens hen een kennisalliantie typeert. Een greep uit de voorbeelden:

Janine de Graaf van VisiteClowns

 • Janine de Graaf

  Janine de Graaf – VisiteClowns

  Janine de Graaf (VisiteClowns) denkt aan Asterix en Obelix: zij zijn zo sterk doordat zij een toverdrank hebben. Die toverdrank dat is de kennisalliantie. Door de toverdrank in te nemen kunnen wij delen en verbinding met elkaar zoeken. Uiteindelijk gaan de Fransen en de Romeinen elkaar helpen in de strip, dat zou ik ook willen: dat we niet enkel denken vanuit ons eigen vakgebied.

 • Marcel Haverkamp (Ideon) vertelt: hoe groot of klein je bijdrage ook is, je hebt ieders bijdrage nodig; kunnen we samen leren voorbij je eigen grenzen en voorbij je eigen verdienmodel? Het levert uiteindelijk iedereen iets op.
 • Ted van Kempen (Kennis Centrum Dementie op Jonge Leeftijd): communiceer nou eens over die kennis. Er is heel veel ervaringskennis, er zijn boeken volgeschreven en er is veel narratieve wijsheid, maar deze kennis is niet gerubriceerd. Je moet bij deze kennis kunnen als je het nodig hebt. ‘Veel kennis in de Rijn stroomt voorbij zonder dat je het ziet, maar als je het nodig hebt moet je erbij kunnen. Er is zo veel! Je moet niet alles hoeven te weten.’

Kennisbehoeften dementiezorg

Om gezamenlijk een kennisalliantie te vormen is de eerste stap om elkaar te leren kennen en van elkaar te weten welke kennis en inzichten je kunt inbrengen en welke je komt ‘halen’.  De deelnemers aan de bijeenkomst inventariseerden vervolgens de kennisbehoeften en het kennisaanbod onder de aanwezigen. De kennisbehoeften zijn:

 • Algemeen behoeften over kennis delen: wie weet nu wat? Wie is waar mee bezig? Hoe maken we een koppeling tussen wetenschap en praktijk? Hoe kunnen we kennis bundelen, vertalen, testen?
 • Specifieke vraagstukken, zoals: herkennen vroege signalen, psychiatrie, inzetten van theater.
 • Specifieke doelgroepen: mensen met een migratieachtergrond, mensen met dementie in de gehandicaptenzorg en jonge mensen met dementie.
 • Innovatieve vormen van samenwerkingen.

Kennisaanbod dementiezorg

Veel kennis over dementie en dementiezorg is beschikbaar:

 • Kennis over wetenschappelijke onderzoeken & onderzoeksagenda’s
 • Kennis over zorg en welzijn, zoals: persoonsgerichte zorg & contact maken, kennis over bepaalde dagbestedingsvormen, onbegrepen gedrag en kennis over de laatste levensfase.
 • Kennis over verschillende doelgroepen: jonge mensen met dementie en mensen met migratieachtergrond.
 • Kennis over kennis delen: het opzetten van een register, hoe toegankelijk maken en toetsen van kennis en het vormgeven van netwerken.
 • Kennis over de wet zorg en dwang.
 • Kennis over organisatie van zorg, zoals: het maken van ketenplannen, het inzetten van werkvormen en multidisciplinaire overleggen.

Vervolgstap Kennisalliantie

Hoe nu verder? Er is veel ingebracht en gedeeld, maar hoe komen we een stap verder? Roos Scherpenzeel, projectleider kennisdelen van het programma Dementiezorg voor elkaar, bereidt met een ‘ontwerpgroep’ de volgende netwerkbijeenkomst voor: een ontbijtsessie op 19 november.

Ontbijtsessie 19 november

Afgesproken is dat de ontwerpgroep elkaar weer ontmoet tijdens een ontbijtsessie op 19 november,  voorafgaand aan het Jaarevent van Deltaplan Dementie 2018. De ontbijtsessie vindt plaat van 08:00 – 09:30 uur op de Catharijnesingel 47 in Utrecht. We gaan dan samen concreet aan de slag.  Hieronder vind je een lijst met deelnemers van de ontwerpgroep. Terecht werd de opmerking gemaakt of we nu met alle personen om de tafel zitten die we zouden willen bereiken.  Stuur een mail naar Roos Scherpenzeel en laat ons weten wie we vooral ook uit moeten nodigen voor de volgende netwerkbijeenkomst.

Deelnemer Organisatie Functie e-mailadres
Wies Arts Wij zijn Zet Programmamanager PGraad/Zet warts@wijzijnzet.nl
Jeanine de Graaf VisiteClowns Directeur jeaninedegraaf@visiteclowns.nl
Marjolein Scholten ZonMw Programmasecretaris scholten@zonmw.nl
Gerdie van Asseldonk ZonMw Implementatiemedewerker asseldonk@zonmw.nl
Gözde Duran Windesheim Coördinator ProMemo, Expertisecentrum Dementie voor Professionals g.duran@windesheim.nl
Minke Nieuwboer Radboud Alzheimer Centrum Senior adviseur Radboudumc minke.nieuwboer@radboudumc.nl
Peter Starink King Arthur Groep Directeur peter.starink@kingarthurgroep.nl
Marcel Haverkamp Ideon Algemeen directeur marcel@ideon.nl
Roos Scherpenzeel Dementiezorg voor Elkaar / Movisie Projectleider kennis delen DvE r.scherpenzeel@movisie.nl
Ilse Zwart-Olde Dementiezorg voor Elkaar/ Movisie Team kennis delen DvE i.zwart-olde@movisie.nl
Robbert Huijsman Dementiezorg voor Elkaar / Vilans Programmaleider Dementiezorg voor elkaar r.huijsman@vilans.nl