Van Rijn: ‘Een programma zoals Dementiezorg voor elkaar is hard nodig’

Staatssecretaris Martin van Rijn kondigde tijdens het jaarevent van het Deltaplan Dementie afgelopen jaar aan dat het programma ‘Dementiezorg voor Elkaar’ start begin 2017.

Hij gaf aan dat de dementiezorg in Nederland vergeleken met het buitenland goed is maar dat het altijd beter kan. Van Rijn: ‘Neem de Zorgstandaard Dementie, waar heel duidelijk de normen in staan waar goede dementiezorg aan moet voldoen. Die bestaat inmiddels al een paar jaar, maar wordt niet door iedereen gebruikt. De zorgstandaard biedt zorgverleners en cliënten de handvatten voor goede zorg en ondersteuning.’

‘Voor iedereen is hiermee duidelijk wat je van elkaar mag verwachten. Door de vergrijzing zien we bovendien de druk op de zorg en ondersteuning van mensen met dementie toenemen. En mensen willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat stelt ons voor grote uitdagingen. Een programma zoals Dementiezorg voor elkaar is dan hard nodig.’ Van Rijn geeft aan dat hij wil dat professionals in de zorg zich door het programma uitgedaagd en gesteund voelen om de zorg verder te verbeteren.

Animatie Praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar