Register Dementiezorg en Ondersteuning

Het  ‘Register Dementiezorg en Ondersteuning’ heeft als doel om meer inzicht te geven in het gebruik van zorg en ondersteuning door mensen met dementie en hun naasten. Dit wordt gedaan door bestaande gegevens te combineren.

Beleidsmakers, belangenbehartigers, bestuurders en coördinatoren van dementienetwerken kunnen de informatie gebruiken om met regionale en/of landelijke partners in gesprek te gaan. Krijgen mensen de juiste zorg? En hoe kunnen we nog betere zorg leveren, op het juiste moment en op de juiste plek? Het Register, onderdeel van het programma Dementiezorg voor Elkaar, is opgezet door het Nivel, Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg in nauwe samenwerking met onder meer VWS en Alzheimer Nederland.

Het Register bevat op dit moment gegevens van bijna 180.000 mensen die in 2017 dementie hadden en iets meer dan 56.000 inwonende partners.