Regio-aanpak in Zoetermeer: inspiratie en nieuwe ideeën

Het Coördinatiepunt Zorg biedt casemanagement aan thuiswonende ouderen in Zoetermeer. Riet Middelhoek is ketenregisseur dementie en kwetsbare ouderen, dat laatste in duo met Mirjam Biemans. Waarom doen zij mee aan Dementiezorg voor Elkaar? En wat levert het op?

‘Eind vorig jaar werden we gebeld door Robbert Huijsman met de vraag of we ondersteuning nodig hadden’, vertelt Riet. ‘Mirjam en ik wilden een bijeenkomst organiseren over de regierol bij meervoudig complexe cliëntsituaties, maar door drukte waren we daar nog niet aan toe gekomen. Die ondersteuning was dus heel welkom.’

‘Het is zo waardevol elkaar te zien buiten de dagelijkse hectiek. Dat maakt de samenwerking hechter en dat komt de cliënt uiteindelijk ten goede.’
Riet Middelhoek: ‘Je kunt zelf actief meedenken over de richting die je op wilt.’

Doorsnee van de keten bij elkaar

Riet en Mirjam hebben geïnventariseerd welke hulpverleners betrokken zijn bij een dergelijke cliëntsituatie. Riet: ‘Wij hadden de taak om deze mensen enthousiast te maken en te inspireren voor de bijeenkomst, de adviseurs van DvE deden de inhoudelijke voorbereiding. Uiteindelijk kwamen we met 16 mensen bij elkaar. Denk aan een wijkverpleegkundige, een specialist ouderengeneeskunde, een casemanager, een praktijkondersteuner, een cliëntondersteuner en een huisarts maar ook medewerkers van het ziekenhuis en de ggz-instelling. Kortom, de doorsnee van de keten dementie.’

Ontmoeten en onderzoeken

Riet vond de eerste bijeenkomst erg inspirerend. ‘Dat kwam vooral door de betrokkenheid van DvE. Door de manier waarop zij hun werkwijze introduceerden, de ruimte die we kregen om zonder hectiek en druk te onderzoeken waar we tegenaan lopen. Het is zo fijn om elkaar te ontmoeten en om in breed verband te kijken wie wat doet, waar de overlap zit en waar we elkaar aanvullen. Dat kregen we ook terug van de andere deelnemers.’

Niet-pluis-fase en diagnostiek

Aan het eind van het overleg had de groep vier punten bepaald waarbij ze verdere ondersteuning wilden: advance care planning, de regierol, coördinatie en communicatie en schotten in de zorg. Ze besloten met het laatste thema verder te gaan. De redenen: daar zitten veel knelpunten, de andere thema’s komen daarin terug en advance care planning wordt al opgepakt binnen palliatieve zorg. Een brown-paper-sessie leidde vervolgens tot een tweede bijeenkomst, specifiek over de niet-pluisfase en diagnostiek. ‘Daar hebben we ook een mantelzorger bij betrokken,’ zegt Riet, ‘iemand die in staat is boven de eigen casus te staan.’

Betere afstemming en één aanspreekpunt

Ze zit nog middenin het proces, toch ziet Riet nu al veel voordelen. ‘Het is zo waardevol elkaar te zien buiten de dagelijkse hectiek. Dat maakt de samenwerking hechter en dat komt de cliënt uiteindelijk ten goede. Door elkaar te bevragen over de inhoud van functies krijgt iedere hulpverlener een beter beeld van wat ze van elkaar kunnen verwachten en wie waarvoor verantwoordelijk is. Uiteindelijk moet dat leiden tot betere afstemming tussen hulpverleners en één aanspreekpunt voor cliënt en mantelzorger. Knelpunten die we niet zelf kunnen oplossen – zoals schotten in de financiering – kunnen we dan neerleggen bij de verantwoordelijke instantie, zoals gemeente of zorgkantoor.’

Tip voor collega’s

Riet: ‘Het is heel fijn om adviseurs in je proces te betrekken die zich richten op de inhoud. Daardoor kun je zelf actief meedenken over de richting die je op wilt. Je krijgt zelf ook weer inspiratie en nieuwe ideeën, dat is heel prettig.’

Verder lezen