5 tips & tools om te reflecteren op integraal werken

Integrale zorg voor mensen met dementie en hun naasten, over de domeinen zorg, welzijn en wonen heen, is één van de ambities van Dementiezorg voor Elkaar. In de praktijk valt dit niet altijd mee. Meer reflectie op samenwerken en een leercultuur zijn nodig. Lees de vijf tips, zet de vragenlijst in of kijk hoe je het gesprek aangaat over belangen.

Waarom is integraal samenwerken in de praktijk zo moeilijk? Daar zijn verschillende redenen voor, zoals (financiële) belangen, uiteenlopende aanpakken en onuitgesproken onderhuidse gevoelens. Ketens, netwerken en samenwerkingsverbanden geven aan (te) weinig te reflecteren op het samenwerkingsproces, waardoor er hobbels in het hulpverleningsproces blijven zitten en de samenwerking niet optimaal is.

5 tips voor reflectie

Vijf tips die helpen om met samenwerkingspartners te reflecteren en te werken aan een betere samenwerking:

Tips reflectie op samenwerken
  1. Ga bij jezelf na: is er onderling vertrouwen?
  2. Formuleer gezamenlijk een heldere visie vanuit cliëntperspectief, met de samenwerkingspartners.
  3. Bevorder een leercultuur door ruimte voor reflectie op de samenwerking.
  4. Meet de resultaten van de samenwerking.
  5. Ontwikkel en stimuleer professionele (speel)ruimte.

Download de 5 tips met Loesje-teksten (pdf) en deel ze in je netwerk!

Belangen in samenwerking

In samenwerking tussen professionals, organisaties en financiers spelen belangen altijd een rol, bewust of vaker zelfs onbewust. De publicatie ‘Belangen in samenwerking’ laat zien hoe je belangen inzichtelijk kunt maken en hoe ze kunnen helpen om je doelen als netwerk te bereiken.

Download de publicatie Belangen in samenwerking (pdf)

Belangen in samenwerking

De publicatie onderscheidt twee stappen:

  • Belangen inzichtelijk maken
  • Omgaan met belangen

De eerste stap ‘Belangen inzichtelijk maken’ is onmisbaar, maar wordt vaak overgeslagen. Het inzichtelijk maken van belangen helpt netwerkpartners te onderscheiden of belangen voor frictie zorgen of juist zorgen dat de doelen van het netwerk worden behaald. Vervolgens kunnen partijen op verschillende manieren omgaan met deze belangen: de dialoog aangaan, knelpunten bespreekbaar maken, afspraken maken of accepteren en loslaten van de kwestie.

Download Belangen in samenwerking (pdf)

Voor de publicatie ‘Belangen in samenwerking’ is gebruik gemaakt van modellen van E. Kaats en W. Opheij van adviesbureau Common Eye. Meer weten over belangen in netwerken? Neem een kijkje op de website van Common eye

Vragenlijst gesprek samenwerking

Ook is er een vragenlijst ontwikkeld die je in je netwerk, keten of samenwerkingsverband kunt gebruiken om gezamenlijk te reflecteren. Bekijk welke onderwerpen van de vragenlijst je wilt bespreken. De uitkomsten van de vragenlijst bespreek je met elkaar. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Laat ieder de vragenlijst eerst zelf invullen en bespreek daarna de uitkomsten.
  2. Bespreek de vragen uit de vragenlijst direct in een gezamenlijk gesprek.

Download de vragenlijst ‘Leidraad voor gesprek Constructieve samenwerking’ (word)

Vraag ondersteuning aan!

Zijn er punten in de samenwerking waar je samen niet uit komt? Dementiezorg voor Elkaar kan je hierbij ondersteunen. Wil je dat een adviseur hierin meedenkt?

Vraag nu gratis ondersteuning aan