Proefimplementatie herziene Zorgstandaard Dementie van start

Vijf regionale dementienetwerken starten binnenkort met de proefimplementatie van de herziene Zorgstandaard Dementie. Aan de hand van hun bevindingen wordt zo snel mogelijk in 2020 de definitieve versie van de herziene Zorgstandaard ter autorisatie aangeboden aan het Zorginstituut. Daarna is de herziene Zorgstandaard Dementie beschikbaar. De dementiezorg en -ondersteuning in Nederland kunnen dan gebruik maken van deze zorgstandaard waarin de nieuwste ontwikkelingen en inzichten zijn verwerkt.

Klik hier voor een grotere afbeelding van het model bij de herziene zorgstandaard

Goede zorg en ondersteuning

De zorgstandaard geeft aan wat goede zorg en ondersteuning is voor mensen met dementie en hun naasten. De herziene Zorgstandaard verschilt als volgt met de huidige Zorgstandaard dementie (uit 2013):

  • Duidelijke positionering van persoonsgerichte zorg (model van Kitwood) en integrale zorg (het regenboogmodel van Valentijn).
  • Het volgen van het dementietraject over de domeinen van welzijn, zorg en wonen heen.
  • Aandacht voor mensen met een migratie-achtergrond en jonge mensen met dementie.
  • Beperkte set indicatoren (structuur-, proces- en uitkomstindicatoren), nadrukkelijk om te leren en te verbeteren, nĂ­et voor verantwoording of financiering.
  • 25 concrete aanbevelingen voor de praktijk

22 partijen

De herziene Zorgstandaard is tot stand gekomen in samenspraak met een werkgroep waarin 22 partijen uit het veld zijn vertegenwoordigd. Drie organisaties hebben nog om een verdere aanscherping gevraagd van de Zorgstandaard. Het gaat daarbij om een nadere explicitering van de methodologische onderbouwing en het niet-verplichtend karakter van kwaliteitsindicatoren. Ook hebben partijen aandacht gevraagd voor de leesbaarheid en de concreetheid van de Zorgstandaard. Daarvoor worden tijdens de proefimplementatie kennisdossiers ontwikkeld.

Lees meer over de Herziening Zorgstandaard Dementie