Nieuws

‘Vol energie samen aan de slag’

29 september 2020 - Reactie van Dementiezorg voor Elkaar op de nationale dementiestrategie die minister De Jonge van VWS op 21 september 2020 naar de Tweede Kamer stuurde.

lees verder

Nieuw: Beleidshulp Dementie voor Gemeenten

25 september 2020 - Praktische tips, inspirerende voorbeelden en tools voor gemeenten om hun dementiebeleid vorm te geven. Die zijn te vinden in de nieuwe Beleidshulp Dementie voor Gemeenten.

lees verder

Nieuw: kennisdossiers Zorgstandaard Dementie

21 september 2020 - Kennisdossiers met informatie, tools en goede voorbeelden om te kunnen voldoen aan de aanbevelingen uit de nieuwe Zorgstandaard Dementie 2020.

lees verder

Samen beslissen: 8 x waarom

25 augustus 2020 - 8 redenen voor samen beslissen. Opgesteld door Hetty Top, adviseur Dementiezorg voor Elkaar.

lees verder

Maatschappelijke ondersteuning en medicatieverstrekkingen onder thuiswonende mensen met dementie

24 augustus 2020 - Factsheets van het register Dementiezorg en Ondersteuning over maatschappelijke ondersteuning en medicatie voor thuiswonende mensen met dementie.

lees verder

Nieuw: toolbox samen beslissen

30 juli 2020 - Toolbox met tips en materialen voor het proces van samen beslissen met mensen met dementie en hun naasten.

lees verder

Overzicht informatiemateriaal dementie voor laaggeletterden

22 juli 2020 - Inventarisatie van informatiemateriaal over dementie voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden en laaggeletterden. In kaart is ook gebracht waaraan dat materiaal moet voldoen en hoe zorgprofessionals en casemanagers laaggeletterdheid kunnen herkennen en daar goed op kunnen inspelen.

lees verder

Gemeentelijk dementiebeleid in 5 citaten 

7 juli 2020 - Dementiezorg voor Elkaar ontwikkelt een Beleidshulp Dementie voor gemeenten, samen met gemeenten en partijen uit het dementieveld. Vijf voorbeelden.

lees verder

Dagbesteding dementie in tijden van corona

1 juli 2020 - Dagbesteding in tijden van corona: hoe zorg je als professional in zorg en welzijn dat aan de wensen van de cliënt tegemoet kan worden gekomen, hoe houd je distantie en nabijheid in balans en hoe krijgt daginvulling concreet vorm?

lees verder

Factsheets langdurige zorg en ziekenhuisopnamen bij mensen met dementie

8 juni 2020 - Op basis van de gegevens uit het Gegevens uit het Register Dementiezorg en Ondersteuning over langdurige zorg en ziekenhuisopnamen bij mensen met dementie.

lees verder