Nieuws

Pilot ‘Vroegtijdig in gesprek over het levenseinde’ in Zeist werpt vruchten af

2 november 2020 - Resultaten van een pilot in Zeist om ouderen, mensen met (beginnende) dementie, hun naasten én zorgverleners toe te rusten gesprekken te voeren over levenswensen.

lees verder

Informatieoverdracht in de keten: tips en goede voorbeelden

30 oktober 2020 - Tips voor en voorbeelden van goede overdracht van informatie in de keten.

lees verder

Indiceren Wmo-zorg door casemanager dementie

30 oktober 2020 - 3 goede voorbeelden van Wmo-indicering door casemanagers dementie

lees verder

‘Bijdragen aan zingeving van mensen met dementie en hun naasten’

27 oktober 2020 - Verslag van online leerbijeenkomst van Dementiezorg voor Elkaar een online leerbijeenkomst, over zingeving voor mensen met dementie en hun naasten.

lees verder

Diagnostiek Onderzoek Casemanagement: mooie werkwijze mét resultaat

6 oktober 2020 - De Diagnostiek Onderzoek Casemanagement (DOC) blijkt een mooie werkwijze om de samenwerking in de diagnostische fase van dementie te verbeteren. Die werkwijze, ontwikkeld door zorgverleners en ketenregisseurs in Midden-Limburg, leidt tot betere stroomlijning in diagnostiek, onderzoek en casemanagement.

lees verder

‘Meer aandacht nodig voor dementie bij migranten’

29 september 2020 - Er is meer aandacht nodig voor het signaleren en diagnosticeren van dementie bij mensen met een migratieachtergrond. Dat stellen Özgül Uysal-Bozkir (Erasmus Universiteit), Carola Döpp (Nivel) en Jennifer van den Broeke (Pharos).

lees verder

‘Vol energie samen aan de slag’

29 september 2020 - Reactie van Dementiezorg voor Elkaar op de nationale dementiestrategie die minister De Jonge van VWS op 21 september 2020 naar de Tweede Kamer stuurde.

lees verder

Nieuw: Beleidshulp Dementie voor Gemeenten

25 september 2020 - Praktische tips, inspirerende voorbeelden en tools voor gemeenten om hun dementiebeleid vorm te geven. Die zijn te vinden in de nieuwe Beleidshulp Dementie voor Gemeenten.

lees verder

Nieuw: kennisdossiers Zorgstandaard Dementie

21 september 2020 - Kennisdossiers met informatie, tools en goede voorbeelden om te kunnen voldoen aan de aanbevelingen uit de nieuwe Zorgstandaard Dementie 2020.

lees verder

Samen beslissen: 8 x waarom

25 augustus 2020 - 8 redenen voor samen beslissen. Opgesteld door Hetty Top, adviseur Dementiezorg voor Elkaar.

lees verder