ZonMw zoekt praktijkvragen over dementie

ZonMw nodigt organisaties voor mensen met dementie en onderzoekers uit om samen een projectidee in te dienen. Zij kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op praktijkproblemen rondom welzijn van en zorg en ondersteuning voor mensen met dementie, hun mantelzorgers of professionals.

Medewerkers van bijvoorbeeld een zorg- of welzijnsorganisatie, dagbesteding of respijtzorg, vertegenwoordigers van een gemeente of burgerinitiatieven gericht op een dementievriendelijke samenleving met ideeën om het welzijn van mensen met dementie of hun naasten te verbeteren, kunnen hun idee kenbaar maken en samen met een kennisorganisatie hun praktijkvraag onderzoeken.

Subsidiebedrag 200.000 euro

De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 200.000,- per project met een looptijd van maximaal 24 maanden. Voor deze subsidieronde is € 1.000.000,- gereserveerd. De deadline voor deze subsidieronde is 8 mei 2018, 14.00 uur.

Lees meer over hoe je een subsidie aanvraag indient op de website van ZonMw

Meer informatie