Oproep: meerjarenplannen en acties

Dementiezorg voor Elkaar wil de meerjarenplannen die de dementienetwerken hebben ingediend bij de preferente zorgverzekeraar graag analyseren. Hierin staan acties en doelen waar samenwerkingsverbanden mee aan de slag willen. Graag verzamelen we deze acties, om zo als ondersteuningsprogramma goed aan te kunnen sluiten bij de vragen die er liggen en waaraan behoefte is.  De bevindingen van onze analyse zullen niet te herleiden zijn tot individuele netwerken.

Ondersteuning

Heb je een meerjarenplan opgesteld, dan ontvangen we het graag. Mochten er verder nog ideeën zijn over hoe we netwerken kunnen ondersteunen of hoe wij landelijk ondersteuning kunnen bieden, dan horen we die ook graag. Wij denken op dit moment bijvoorbeeld zelf aan:

  1. Als er behoefte aan is kunnen we leerkringen organiseren waarin we gezamenlijk aan de slag kunnen met actiepunten, van elkaar kunnen leren en voor elkaar als voorbeeld kunnen dienen. We hebben geleerd van de afgelopen bijeenkomst over het meerjarenplan dat het écht beter moet aansluiten bij de dagelijkse praktijk van het netwerk.
  2. Informatievoorziening of uitzoeken van kennis over onderwerpen waar veel vragen over zijn. Zoals financiering, dementiezorg voor jonge mensen met dementie, casemanagement of deskundigheidsbevordering.
  3. Ondersteuning bij individuele vragen van netwerken.

Het meerjarenplan van het dementienetwerk (en eventuele ideeën) kun je sturen naar Kiyomid van der Veer, adviseur, k.vanderveer@vilans.nl.

Alvast hartelijk dank!

Vraag gratis ondersteuning aan