Experiment: Schotten wegnemen in de dementiezorg

In de zorg aan mensen met dementie ondervinden we hinder van schotten tussen de drie zorgwetten in de langdurige zorg (Wmo, Zvw en Wlz). We gaan experimenteren met een aanpak waarmee we de (ervaren) schotten wegnemen. In twee tot drie regio’s gaan we hiermee aan de slag. Heb jij als netwerkcoördinator of ketenregisseur interesse om mee te doen? Meld je dan aan!

Voor het project zoeken we regio’s met een dementienetwerk, of een ander netwerk waar de dementiezorg is ondergebracht, waar men inderdaad last ondervindt van de schotten in de zorg. Voorwaarde voor deelname van een netwerk is dat er een netwerkcoördinator of ketenregisseur is, dat het netwerk een meerjarenplan heeft en er bestuurlijke commitment is voor het experiment in de regio. Daarbij is het ook van belang dat de netwerkcoördinator inschat dat de financiers – uiteindelijk – mee willen doen. We willen in elke regio om te beginnen in één gemeente aan de slag.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Je kunt je aanmelden tot 30 april 2019 door een e-mail te sturen aan Kiyomid van der Veer, te bereiken op info@dementiezorgvoorelkaar.nl. Je ontvangt vervolgens een korte vragenlijst met vragen over de ervaren last, een mogelijke oplossingsrichting en de voorwaarden voor deelname. In de flyer ‘Schotten wegnemen in de dementiezorg’ (pdf) lees je meer over dit project.