Praktijkvoorbeelden dagbesteding jonge mensen met dementie

Zinvolle dagbesteding voor jonge mensen met dementie. Daarover ging de leergemeenschap Jonge mensen met dementie op 23 april 2018 in zorgcentrum Bethanië in Ede. Bekijk de praktijkvoorbeelden, van werken in een slagerij onder begeleiding, tot de sportschool.

Opella: lokale initiatieven

Hoofd activiteitenbegeleiding, dagbehandeling en dagverzorging Elsbeth van der Hoeven: ‘We zijn gestart met het ontwikkelen van dagactiviteiten voor jonge mensen met dementie, deze vraag kwam vanuit de mensen zelf. Er is geen tot weinig aanbod in de buurt van Ede. Het is de kunst om vanuit de vraag aanbod te ontwikkelen. Er is een groeiende groep jonge mensen met dementie. We hebben als eerste rondetafelgesprekken georganiseerd. De eerste bijeenkomst was een gok. Je mocht komen als je iets had met iemand met dementie. Het is lastig om een leeftijdsgrens te bepalen. Uiteindelijk gaat het erom dat je op maat activiteiten aan biedt.

Voorbeelden van dagactiviteiten op maat:

  • Een meneer is slager, die kan nu bij een slagerij (onder begeleiding) aan de slag.
  • Een dame die in haar werkzame leven lesgaf, leest nu voor in een klas met jonge kinderen. Ze weet niet meer dat ze dit gedaan heeft aan het eind van de dag, daarom krijgt achteraf foto’s toegestuurd als tastbaar resultaat.

Behoefte aan praktische informatie

Er is veel behoefte is aan uitwisseling en weten wat je moet doen, zeg maar de praktische informatie. Wat ga ik tegenkomen? Wat voor ondersteuning wil ik? Hoe ga ik het ’s nachts regelen? Waar ga ik wonen? Ook willen mensen graag van betekenis blijven, fysiek bezig blijven, elkaar ontmoeten. We organiseren themabijeenkomsten waar we een notaris, geriater, of een spreker over netwerkversterking uitnodigen.

Deuren niet op slot

We hebben ervoor gekozen om de ruimten waar de dagactiviteiten plaatsvinden niet af te sluiten. De deur is niet op slot, iemand kan de benen nemen. Dat is een dilemma. Medewerkers moeten daaraan wennen. Met familie dragen we samen de verantwoordelijk. Het gesprek is belangrijkste.

King Arthur Groep: fysiek programma

King Arthur Groep biedt een fysiek programma:

  • 10 uur: dag start in de sportschool.
  • 13 uur: middagprogramma wordt individueel ingevuld. Eén persoon gaat fietsen, anderen gaan wandelen, maar wel in eigen tempo.
  • 16 uur: verzamelen en de dag afsluiten met een kop soep of wafels bakken. Iedereen met een goed gevoel naar huis.

Learnings: Individuele activiteiten vragen meer organisatie. Medewerkers moeten nog ontdekken: wat doe je als het niet meer gaat? Als iemand het fysieke programma niet meer aan kan?

Marente:  intramurale dagbesteding

Marente biedt een breed programma, met creatieve activiteiten en muziek. Medewerkers kijken individueel naar wensen en behoeften wanneer dat niet past. De groep is gemixt, dat vraagt veel van vrijwilligers. Marente past continu het programma aan. Als iemand houdt van koken, doen ze dat zelf.

De Waalboog: afbakening creëert veiligheid

Psycholoog Elly Prins legt uit wat de verschillen zijn tussen Alzheimerdementie en fronto-temporale Dementie. Vooral over de laatste vorm is nog weinig bekend. Mensen met FD kampen met gedragsproblemen en ongeremd gedrag. In de Waalborg hebben ze daarvoor allerlei mogelijke interventies bedacht die het gedrag beïnvloeden en sturen, wat zorgt voor rust in de tent én bij de mensen zelf. Bijvoorbeeld als het zien van vogels leidt tot roepgedrag, kun je zorgen voor een zonnescherm. De Waalboog biedt een dagschema, met ruimte voor focusactiviteiten (repetitieve activiteit). Aan alles zit een begin en een eind. Dat zorgt voor afbakening. Dat creëert veiligheid.

Bekijk de presentatie Jonge mensen met dementie (pdf) van Elly Prins van De Waalboog

Lees meer