Wacht u langer dan 6 weken op een casemanager dementie? Meld u!

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Alzheimer Nederland vragen mensen die langer dan zes weken wachten op een casemanager dementie zich te melden. Zo willen we in beeld krijgen waar de wachttijden te lang zijn en direct werken aan een oplossing. Melden kan tot 1 december via het online meldpunt van de NZa of telefonisch via 088 – 770 87 70.

De NZa en Alzheimer Nederland zijn deze meldactie gestart omdat mensen met dementie in verschillende regio’s te lang moeten wachten op een casemanager dementie of zelfs helemaal geen verwijzing krijgen.

Belangrijke steun

Mensen met het vermoeden van dementie hebben via hun zorgverzekering recht op casemanagement dementie. Alzheimer Nederland strijdt ervoor dat naast iedere persoon met dementie een casemanager staat. Casemanagers – soms ook dementieconsulent of trajectbegeleider genoemd – zijn een belangrijke steun voor mensen met dementie en hun naasten. Ze geven emotionele en praktische begeleiding, onderhouden contacten met hulpverleners en schakelen hulp in als dat nodig is.

Uit de Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland blijkt casemanagement één van de belangrijkste vormen van ondersteuning te zijn om de zorg thuis goed vol te houden. Casemanagement dementie is echter niet overal of niet tijdig beschikbaar. Casemanagers worden ontslagen of vervangen door wijkverpleegkundigen. En er ontstaan wachtlijsten. Deze meldactie helpt om dit probleem beter inzichtelijk te maken.

Meer informatie over casemanagement dementie vindt u op dementie.nl

Melden

U kunt zich bij de NZa melden als u

  • (beginnende) dementie heeft of als uw naaste dementie heeft,
  • behoefte heeft aan een casemanager, dus aan één gespecialiseerde zorgverlener die u begeleidt om met de ziekte te leven en de benodigde zorg te regelen,
  • al langer dan zes weken geleden een verzoek om een casemanager heeft gedaan bij de wijkverpleging, de huisarts, de arts in het ziekenhuis of uw verzekeraar,
  • en als u contact heeft opgenomen met uw zorgverzekeraar en dit contact niet heeft geleid tot een casemanager dementie die u thuis bezoekt.
  • Ook als u nu wel een casemanager dementie heeft maar daar eerder langer dan zes weken op heeft moeten wachten, kunt u zich melden.

Zorgplicht van verzekeraars

Mensen die zich bij de NZa melden krijgen een aantal vragen. De NZa wil zo in kaart brengen of mensen casemanagement dementie krijgen en hoe lang mensen moeten wachten. Op basis van uw antwoorden kan de NZa zorgverzekeraars aanspreken op hun zorgplicht. Casemanagement dementie zit namelijk in de basisverzekering. Dus verzekeraars zijn verplicht om op tijd kwalitatief goede en voldoende casemanagement dementie voor u in te kopen. De NZa ziet er op toe dat verzekeraars zich aan hun zorgplicht houden. 

Melden kan tot 1 december via https://www.nza.nl/organisatie/Contact/Meldpunt/ of telefonisch via 088 – 770 87 70.