Meerjarenplannen dementienetwerken geanalyseerd

Casemanagement, samenwerking binnen de keten, deskundigheidsbevordering, mantelzorgondersteuning en aandacht voor speciale groepen zoals migranten en jonge mensen met dementie. Dat zijn de meest voorkomende actiepunten in de meerjarenplannen van dementienetwerken. Dementiezorg voor Elkaar maakte daarvan een analyse.

De meerjarenplannen zijn een uitvloeisel van het Actieplan Casemanagement. Er bleek behoefte aan een meerjarenvisie van en meerjarenafspraken met netwerken dementie om de verdere ontwikkeling van deze netwerken te stimuleren en hun duurzaamheid te bevorderen. Daarom vragen de zorgverzekeraars sinds vorig jaar bij de inkoop van wijkverpleging aan netwerken dementie om een meerjarenplan. De bedoeling is om tot gezamenlijke afspraken te komen tussen de netwerken en zorgverzekeraars. Dementiezorg voor Elkaar ondersteunde netwerken bij het opstellen van deze meerjarenplannen.

Download de ‘Analyse meerjarenplannen Dementienetwerken’ (pdf) 

Verschillende schotten

Uit de analyse van Dementiezorg voor Elkaar blijkt verder dat dementienetwerken diverse knelpunten ervaren, zoals de verschillende schotten in de financiering van dementiezorg. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) analyseerde ook zelf de meerjarenplannen. ZN keek met name naar de sleutelfactoren in de netwerken, de werkzame elementen van een netwerk zoals onderzocht in ‘Samen op Weg’. Dat zijn: structuur, spelregels, inhoud, ontwikkelingsperspectief en financiering.

Om de hinder van schotten tussen de drie zorgwetten in de langdurige zorg (Wmo, Zvw en Wlz) te verminderen, starten ZN, DNN en Dementiezorg voor Elkaar het experiment ‘Schotten wegnemen in de dementiezorg’. In twee tot drie regio’s gaan zij hiermee aan de slag.

Lees meer