7 tips voor een gedragen meerjarenplan netwerk dementie

Hoe komen we tot een meerjarenplan waarin mensen met dementie en hun naasten het vertrekpunt vormen? En hoe zorgen we dat het plan gedragen wordt door onze partners? Dit waren de vragen van Netwerk Flevoland Dementie Noord- en Oost-Flevoland aan ‘Dementiezorg voor Elkaar’. Het traject is bijna afgerond, lees hun tips.

Het Netwerk Flevoland Dementie Noord- en Oost-Flevoland vroeg als een van de eerste samenwerkingsverbanden ondersteuning aan bij ‘Dementiezorg voor elkaar’. Hun vraag: ‘Help ons bij het opstellen van een gedragen meerjarenplan’. Het traject is nu bijna afgerond. Netwerk Flevoland heeft zeven tips opgesteld voor ketens en netwerken die nog een meerjarenplan gaan maken. In maart delen we op deze website de aanpak van het traject in Flevoland met een videofilmpje.

Zeven tips van Netwerk Flevoland

  1. Betrek actief de hele keten bij het ontwikkelen van het meerjarenplan. Benader relevante stakeholders en neem ze vanaf het begin mee in het proces.
  2. Start vanuit de inhoud. Betrek mantelzorgers en indien mogelijk mensen met dementie zelf om te horen wat zij belangrijk vinden en waar ze tegenaan lopen.  Hiervoor zijn verschillende varianten mogelijk zoals spiegelgesprekken of focusgroepen. De uitkomsten hiervan worden gecombineerd met relevante kwantitatieve data zoals b.v. de netwerkindicatoren dementie.
  3. Vorm een interdisciplinair kernteam met in elk geval de uitvoerders casemanagement, regionale Alzheimer vereniging, grootste zorgverzekeraar, geriater en neuroloog uit het ziekenhuis, specialisten ouderengeneeskunde (verpleeghuiszorg), huisarts en gemeente.
  4. Maak het leuk, met heel actieve werkvormen, dialoogmethoden en knip het op in behapbare stukken. Een voorbeeld hierbij is om per bijeenkomst een thema te pakken en hiermee aan de slag te gaan.
  5. Ketenregisseur begeleidt het proces en stelt de kritische vragen. Kernteam zorgt met name voor de inhoud.
  6. Officieel moment om het meerjarenplan te ondertekenen (voorkeur voor PR-moment) en een moment om het kernteam te bedanken.
  7. Vraag aan betrokken partijen/stakeholders om de benodigde tijd en middelen expliciet te accorderen. Spreek dit van tevoren goed af zodat je teleurstellingen achteraf voorkomt.

Hulpmiddelen meerjarenplan dementie

Staat jouw netwerk of samenwerkingsverband ook voor de uitdaging om een meerjarenplan dementie te maken? ‘Dementiezorg voor Elkaar’ heeft een handvat gemaakt voor het schrijven van een meerjarenplan. Een werkdocument (word) waarvan je de delen kunt gebruiken die je nodig hebt. Ook is er een overzicht van richtlijnen om tot de juiste aandachtspunten in het meerjarenplan te komen en een stakeholderanalyse-tool. Naar de hulpmiddelen

Vervolgbijeenkomst 22 maart

Op donderdagmiddag 22 maart is er een vervolgbijeenkomst in Utrecht over het meerjarenplan. Dementie Netwerk Nederland (DNN) en een zorgverzekeraar lichten de achtergrond en mogelijkheden van meerjarenplannen toe en maken duidelijk hoe je kwaliteits- en netwerkindicatoren kunt gebruiken. Meld je nu aan!

Terugblik bijeenkomst 2 november

De bijeenkomst is een vervolg op de eerste bijeenkomst op 2 november 2017. Bekijk de presentatie van deze bijeenkomst:  Meerjarenplan Netwerk dementie 2019 en verder

Lees ook: Nieuwe impuls voor dementiezorg in Flevoland