Blog: landelijke trends en regionale keuzes

Wat als landelijke trends en ontwikkelingen niet overeenkomen met de praktijkervaringen in de regio? Tara Koenders, adviseur van Dementiezorg voor Elkaar, loopt hier regelmatig tegenaan. Bijvoorbeeld bij vraagstukken rondom casemanagement dementie. Lees haar blog.

Landelijke ontwikkelingen dragen bij aan meer eenduidigheid, maar zijn in de praktijk niet altijd even gemakkelijk te realiseren. Ook ketencoördinatoren worstelen hiermee. Een voorbeeld? In twee regio’s ben ik betrokken bij vraagstukken rondom casemanagement dementie.  Uit de inventarisatie van het actieplan dementie blijkt landelijk grote verscheidenheid te bestaan in vormen en uitvoering van casemanagement dementie. De zorgpraktijk (cliëntorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheidsorganisaties) wil komen tot landelijk meer eenduidigheid in de vormen van casemanagement.

Voorstel eenduidig casemanagement

Aan Dementiezorg voor Elkaar is gevraagd organisaties te faciliteren om te komen tot een voorstel voor meer eenduidige vormen van casemanagement. De meeste partijen geven als gewenste situatie aan dat iedere persoon met dementie vanaf het begin van het diagnostisch traject een casemanager dementie heeft.

Bekijk het Voorstel vormen van casemanagement

Iedere cliënt een casemanager

De organisaties in mijn werkgebied onderschrijven dit, maar geven ook aan dat dit in de praktijk niet eenvoudig is. Zo is de caseload van casemanagers nu al (te) hoog. Bovendien is er binnen de regio geen eenduidigheid of casemanagement altijd door één specialist uitgevoerd moet worden of dat een zorgverzekeraar of  zorgorganisatie aanstuurt op de inzet van een generalist bij niet-complexe situaties. Dan is het niet makkelijk om vast te houden aan de landelijke koers.

Knelpunten in de regio  

Als adviseur spreek ik met de regio’s over dit soort dilemma’s. We hebben met elkaar afspraken gemaakt hoe hiermee om te gaan. Ik neem de rol op mij om continu regionale keuzes te spiegelen aan landelijke ontwikkelingen. Ook onderzoeken we met de betrokken partijen of er overeenstemming is over de gewenste situatie, hoe de huidige situatie ervoor zorgt dat het netwerk andere keuzes maakt en wat eventueel nodig is om de gewenste situatie te realiseren. De ervaren knelpunten in de regio neem ik actief mee naar Dementiezorg voor Elkaar. Zij zijn input voor de herziening van de zorgstandaard. Deze rol kan ik als adviseur goed vervullen, maar is bijvoorbeeld voor een ketenregisseur lastiger. Zij zullen iedere keer keuzes moeten maken waarbij ze de ene keer meer richting de landelijke ontwikkelingen bewegen en de andere keer meer richting de regionale ontwikkelingen.

Tara Koenders

Wat zijn jouw ervaringen? Waar loop jij tegenaan? Laat het mij weten!