6 aanbevelingen voor Kopgroepen dementie

Geen structurele financiering en onbekendheid bij gebruikers en zorgprofessionals. Dat zijn de voornaamste belemmeringen die Kopgroepen ervaren; behandelgroepen voor mensen met beginnende dementie. Dementiezorg voor Elkaar deed op verzoek van de regio Oss-Uden-Meierijstad een inventarisatie en geeft advies voor een succesvolle toekomst.

Wat zijn kopgroepen?

Kopgroepen zijn behandelgroepen voor mensen met beginnende dementie. De deelnemers gaan met elkaar in gesprek, delen ervaringen en doen een lichamelijke activiteit. De kopgroepen worden geleid door een professional.

Lees de brochure over Kopgroepen (pdf) van het Trimbos-instituut

Welke financieringsmogelijkheden zijn er?

De regio Oss-Uden-Meierijstad ervaart problemen bij het structureel financieren van de Kopgroepen. Ieder jaar krijgt de regio de financiering met veel moeite rond. Uit de verkenning van Dementiezorg voor Elkaar bleek dat 17 van de 42 benaderde Kopgroepen inmiddels niet meer bestaan. Regio Oss-Uden-Meierijstad vroeg DvE te inventariseren welke financieringsmogelijkheden er zijn. Dat zijn er drie en er zijn ook combinaties mogelijk:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Een subsidieregeling van de gemeente, vaak in het kader van de ‘dementievriendelijke samenleving/ gemeente’.
  • Wet langdurige zorg (Wlz)

Succesfactoren

Succesfactoren die Kopgroepen ervaren zijn: positieve ervaringen van de deelnemers van de behandelgroepen, samenwerking in de regio met gemeenten en zorgorganisaties en structurele financiering of het vertrouwen dat de financiering gemakkelijk gaat.

6 aanbevelingen voor de toekomst

Het advies van Dementiezorg voor Elkaar aan de Kopgroepen dementie:

  1. Verken met verschillende partijen de mogelijkheden van financiering.
  2. Gebruik consequent één aanduiding voor de Kopgroepen.
  3. Maak de mogelijkheden van Kopgroepen breder bekend in gemeenten en regio’s, bijvoorbeeld bij verwijzers en casemanagers en benut daarvoor de positieve ervaringen van deelnemers.
  4. Verminder de frequentie van bijeenkomsten
  5. Laat onderzoek doen naar de kosteneffectiviteit
  6. Zoek contact met andere Kopgroepen en leer van elkaar

Bekijk de samenvatting van de inventarisatie (pdf)

Vraag ook gratis ondersteuning aan!

Werk jij in een samenwerkingsverband en loop je tegen knelpunten aan die jullie belemmeren bij het bieden van integrale en persoonsgerichte zorg en ondersteuning? Wij kunnen je helpen.

Vraag gratis ondersteuning aan