De kunst van persoonsgerichte en integrale zorg

Persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten stimuleren. Dat is het doel van het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar. Op het jaarevent van het Deltaplan Dementie op 19 november in Utrecht kijken we of dat lukt.

Zijn we op de goede weg met de dementiezorg in Nederland? Deze vraag willen we op 19 november samen met jou beantwoorden tijdens de parallelsessie ‘De kunst van persoonsgericht en integraal’  van Dementiezorg voor Elkaar. Maar eerst geven we  een inkijkje in de herziening van de Zorgstandaard Dementie. Projectleider Rinske Boomstra legt uit hoe persoonsgerichte en integrale zorg de basis vormen voor de vernieuwing van de zorgstandaard en daagt de deelnemers uit om hierover mee te denken. Programmaleider en dagvoorzitter Robbert Huijsman schetst vervolgens hoe Dementiezorg voor Elkaar daaraan bij wil dragen.

Proof of the pudding

‘The proof of the pudding is in the eating’ en daarom is het grootste deel van deze sessie gewijd aan adviestrajecten die met Dementiezorg voor Elkaar zijn doorlopen. We staan stil bij de specifieke vragen van jonge mensen met dementie en bij het versterken van cultuursensitieve zorg. We gaan in op de problematiek, vertellen meer over de aanpak van Dementiezorg voor Elkaar, laten zien wat dit opleverde en horen graag wat je daarvan vindt. Kortom: een gevarieerd programma dat bijdraagt aan betere dementiezorg in Nederland. Je bent van harte welkom! Schrijf je in voor de parallelsessie van Dementiezorg voor Elkaar

Meld je aan voor het event!