Forse ambitie met Dementiezorg voor Elkaar

Het programma ‘Dementiezorg voor Elkaar’ moet Nederland internationaal in de top drie plaatsen als het gaat om het aanpakken van de uitdagingen rondom dementie. Dat zegt programmaleider Robbert Huijsman in een interview met vakblad Boardroom Zorg. ‘Het doel is te komen tot een meer persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten, die aansluit bij hun leefwereld.’

In Boardroom Zorg legt Huijsman uit wat het doel is van het programma ‘Dementiezorg voor Elkaar’:

‘We willen tot fundamentele oplossingen komen door dementie beter te leren begrijpen, maar we willen ook nú komen tot verbetering van die zorg en ondersteuning, want daarin is sprake van grote versnippering. We zien te vaak dat aanbieders elkaar als concurrenten beschouwen en dat mantelzorgers van het kastje naar de muur gestuurd worden. Daarom hebben wij gezegd dat samenwerking het uitgangspunt moet zijn. Alle partijen die bereid zijn samenwerkingsverbanden aan te gaan, kunnen in het kader van het programma kosteloze ondersteuning krijgen om gerichte stappen in kwaliteitsverbetering te zetten en te leren van elkaar. Zo kunnen zij bewerkstelligen dat mensen met dementie betere kwaliteit van leven bereiken en mantelzorgers de zorg voor hun naasten in de eigen woonomgeving langer volhouden.’

Lees het complete interview

Lees ook het blog van Robbert Huijsman: héél de mens met dementie, doorbreek de schotten