Overzicht informatiemateriaal dementie voor laaggeletterden

Dementiezorg voor Elkaar heeft een inventarisatie gedaan van informatiemateriaal over dementie voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden en laaggeletterden. In kaart is ook gebracht waaraan dat materiaal moet voldoen en hoe zorgprofessionals en casemanagers laaggeletterdheid kunnen herkennen en daar goed op kunnen inspelen.

De inventarisatie geeft:

  • inzicht in beschikbaar materiaal over (omgaan met) dementie;
  • inzicht in waar (toekomstig) materiaal aan moet voldoen, waar behoefte aan is en wat relatief gemakkelijk ontwikkeld kan worden;
  • aan hoe je mensen herkent die moeite hebben met lezen en schrijven;
  • aan hoe je als casemanager dementie of zorgprofessional hierop kunt inspelen.

Lezen lastig

Uit onderzoek van Nivel blijkt dat 36,4% van de Nederlanders beperkte gezondheidsvaardigheden heeft en zij daardoor niet altijd beslissingen kunnen nemen over hun gezondheid. Een deel van hen is ook laaggeletterd; in Nederland zijn dat naar schatting 2,5 miljoen mensen ouder dan 16 jaar. Dat betekent dat zij het lastig vinden om teksten te lezen, te schrijven en/of te rekenen.

Herkennen

Casemanagers dementie geven aan dat laaggeletterdheid vaak niet wordt herkend en dat het ook moeilijk is laaggeletterdheid te herkennen. Zij hebben behoefte aan een handreiking en tips hoe om te gaan met laaggeletterden. Ook zeggen zij behoefte te hebben aan aanvullend of nieuw informatiemateriaal voor laaggeletterden over dementie. De inventarisatie laat echter zien dat beschikbaar materiaal voor deze doelgroep op dit moment nog beperkt is

Andere informatie

De inventarisatie is gedaan op verzoek van het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord. Dat stelde eerder een cliƫntenreis dementie op. Daaruit bleek onder meer dat mantelzorgers van mensen met dementie vaak het gevoel hadden te weinig informatie te krijgen over alle aspecten van dementie, terwijl vooral casemanagers die informatie vaak wel geven. De indruk bestond dat veel informatie gericht is op mensen met hoge gezondheidsvaardigheden. Daarom wilde het netwerk graag kijken hoe andere informatie ontwikkeld kon worden voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden.

Vers van de pers: e-learning

Pharos heeft recent de e-learning uitgebracht ‘Effectief communiceren in de zorg’. Deze e-learning biedt kennis, oefenstof en consultondersteunend materiaal over effectief communiceren en beperkte gezondheidsvaardigheden. Wat zijn beperkte gezondheidsvaardigheden, hoe herken je ze, welke gevolgen heeft dit voor iemand, hoe communiceer je dan effectief, en welke hulpmiddelen zijn er ter ondersteuning van je zorg?