Ondersteuning bij dementie en corona

De corona-uitbraak zorgt voor veel onrust bij mensen met dementie en hun naasten. De maatregelen worden niet altijd begrepen en veel ouderen brengen hun dagen in eenzaamheid door. Alzheimer Nederland en Pharos delen op hun website voorbeelden, adviezen en tips om mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen in deze moeilijke tijd.

Veel mensen met dementie volgen het nieuws of krijgen toch iets mee van de gebeurtenissen. Dit kan gevoelens van angst en onrust oproepen. Alzheimer Nederland wijst op het risico dat een onrustig gevoel bij iemand blijft hangen, terwijl de persoon in kwestie niet meer weet waarom hij zich zo voelt. Mensen met meer gevorderde dementie kijken meestal geen nieuws meer, maar gevoelens van onrust merken ze wel op. Lees meer op de website van Alzheimer Nederland over omgaan met mensen met dementie tijdens corona.

Lees ook 4 tips voor psychosociale zorg bij dementie in tijden van corona op deze site

Activiteiten die aansluiten bij de beleving

Ben je op zoek naar een geschikte activiteit voor mensen met dementie? Sluit aan bij de beleving van de persoon. Denk aan hobby’s, interesses, vroeger werk. Houdt iemand van muziek, verhalen of foto’s kijken? Speel daarop in. Als het lukt om zo verbinding te maken, dan hebben mantelzorgers, zorgverleners en cliënten daar allemaal profijt van. Kijk voor meer ideeën op de pagina Activiteiten voor mensen met dementie van Alzheimer Nederland.

Forum en telefoonlijn

Op het forum van Alzheimer Nederland kunnen mantelzorgers met elkaar in gesprek gaan over de situatie rond het coronavirus. Er komen vragen voorbij als: ‘Moet ik mijn naaste vertellen wat er aan de hand is?’ en ‘Mijn vader gaat toch de deur uit, wat nu?’
Wie behoefte heeft aan een gesprek of een luisterend oor kan de AlzheimerTelefoon bellen. Deze is dagelijks kosteloos bereikbaar van 9.00 tot 23.00 uur op 0800-5088. Kijk voor meer tips en advies op alzheimer-nederland.nl

Contact houden met kwetsbare ouderen

Jennifer van den Broeke Pharos
Jennifer van den Broeke

Voor zorgverleners en vrijwilligers die met ouderen werken is het een lastige periode. Op bezoek gaan kan vaak niet meer door het coronavirus. Pharos wijst op het belang om contact te houden met kwetsbare ouderen. ‘De telefoon is daarbij onmisbaar,’ zegt Jennifer van den Broeke, coördinator van het programma Ouderen bij Pharos. ‘Zeker als het gaat om kwetsbare ouderen die zich in een achterstandssituatie bevinden. Deze mensen hebben vaak een klein netwerk, weinig geld of beheersen het Nederlands onvoldoende. Zelf trekken ze niet snel aan de bel als ze hulp nodig hebben.’

Houvast in moeilijke tijden

Een telefoontje zorgt ervoor dat zij zich minder alleen voelen. Jennifer: ‘De kans is heel groot dat jij, als professional of vrijwilliger, de enige bent die voor hen vertrouwd genoeg voelt om kopzorgen mee te delen en vragen aan te stellen. Ook al hebben ze kinderen, want veel ouderen willen hun kinderen niet lastig vallen. Het geeft houvast om in moeilijke tijden steun te krijgen van een bekende. Corona-isolement is echt een probleem nu.’ Lees meer over contact houden met ouderen en de informatiekaarten over het coronavirus in verschillende talen op pharos.nl.

Telefoontips van Pharos voor zorgverleners en vrijwilligers

  • Bel op vaste afgesproken momenten
  • Vraag of de oudere wil beeldbellen. Het helpt soms om een vertrouwd gezicht te zien.
  • Neem de tijd voor het gesprek en praat rustig en duidelijk.
  • Vraag of de oudere zich alleen of bang voelt.
  • Kijk per gesprek wat de oudere wil: een gezellig praatje maken, informatie over het coronavirus of hulp (bijvoorbeeld boodschappen)
  • Deel wat er in de wereld gebeurd: scholen zijn dicht, kinderen krijgen thuis les, de Koning heeft het land toegesproken, mensen klapten voor de dokters en verpleegkundigen.
  • Bedenk samen wat de oudere nog wél kan doen.

Lees alle tips op pharos.nl

Verder lezen over zorg en corona op Kennisplein Zorg voor Beter