‘Help, we moeten nog een jaarplan maken!’

Je kent het vast wel als netwerkcoördinator: door alle lopende zaken, zoals het coördineren van het casemanagement, het wegwerken van wachtlijsten, het opvragen van registratiegegevens bij netwerkpartners doordat een gezamenlijk registratiesysteem ontbreekt, overleggen, etcetera, staat er nog niets op papier voor het jaarplan. Terwijl de deadline nadert (lees: over 5 weken, waarvan je er 3 op vakantie bent). En dan wil je het liefst dat het geen ‘knip-en-plak-werkje’ wordt van het jaarplan van vorig jaar.

Onderwerpen in het jaarplan

Als adviseur van Dementiezorg voor Elkaar heb ik een netwerk mogen helpen dit voor elkaar te krijgen. Onderwerpen die volgens ons logisch waren om aan bod te laten komen in het jaarplan:

  • Informatie over het netwerk: de missie, visie, uitgangspunten, bij het netwerk betrokken partners, de structuur van het netwerk (zowel bestuurlijk, als financieringsstromen) en een overzicht van het zorg- en ondersteuningsaanbod op het gebied van dementie van het netwerk. Gelukkig had het netwerk dit al helder op papier staan.
  • Behaalde resultaten op de speerpunten van vorig jaar: we zijn systematisch nagegaan welke speerpunten/actiepunten er in het vorige jaarplan stonden. Zo kwamen we tot een mooi gebundeld overzicht van wat het netwerk het afgelopen jaar voor elkaar heeft gekregen. En het geeft meteen aanknopingspunten waar het jaar erop nog op ingezet moet worden.
  • Speerpunten voor het nieuwe jaar: naast voortzetting van punten van vorig jaar, zijn er ook landelijke ontwikkelingen om rekening mee te houden. We keken welke voorwaarden zorgverzekeraars stellen en wat het netwerk dan eventueel nog moet oppakken of juist moet continueren. Er zijn ook thema’s die landelijk steeds meer aandacht krijgen, bijvoorbeeld ‘advanced care planning’ of ‘ondersteuning in een vroege fase na het krijgen van de diagnose dementie’ of ‘omgaan met onbegrepen gedrag’, of ‘mensen met dementie op jonge leeftijd’. We hebben op deze thema’s gekeken wat realistisch is voor het netwerk om stappen op te maken het komend jaar. Deze hebben een plek gekregen in het jaarplan.

Nadat ik samen met de netwerkcoördinator het concept jaarplan had opgesteld, is het eerst langs de netwerkpartners en daarna langs het bestuur van het netwerk gegaan. Na aanpassingen en toevoegingen van hun kant, is het gelukt het jaarplan binnen die korte tijd af te krijgen. En gelukkig ook naar ieders tevredenheid.

Ondersteuning op maat voor samenwerkingsverbanden

Welke knelpunten kom jij tegen in de samenwerking? ‘Dementiezorg voor elkaar’ kan je helpen. Geheel kosteloos. Met een korte consultatie bij een eenvoudige vraag tot wat langere begeleiding door een van onze adviseurs bij een ingewikkelde vraag.
Vraag ondersteuning aan

Meerjarenplan

Nu op naar een neerjarenplan. Gelukkig hebben we daar meer tijd voor. Dat geeft ons de gelegenheid om meer aandacht te besteden aan hoe de Netwerkpartners het maximale uit hun samenwerking kunnen halen en welke kansen zijn gezamenlijk willen ontplooien. Dat gaan we onder andere doen door het bevragen van de Netwerkpartners, mantelzorgers en cliënten in de regio. Een mooie uitdaging!

Marjolein Veerbeek

 

Over Marjolein Veerbeek

Marjolein Veerbeek is adviseur bij Dementiezorg voor Elkaar. Ze werkt bij het Trimbos instituut als expert op het gebied van e-toepassingen voor mantelzorgers van mensen met dementie en professionals, de ‘zachte’ kant van samenwerking, ouderenpsychiatrie, gezamenlijke besluitvorming en richtlijnontwikkeling.