Handig overzicht zorginkoop 2019

Op 1 april hebben de verzekeraars hun inkoopbeleid voor 2019 bekend gemaakt. Uit de zorginkoopdocumenten voor wijkverpleging heeft Dementiezorg voor Elkaar alle passages geselecteerd over casemanagement dementie en de meerjarenplannen. De passages zijn in dit document onder elkaar gezet om een beeld te krijgen van het hele verzekeraarsveld.

Aanleveren informatie zorginkoop 2019

Een handig overzicht voor ketencoördinatoren dementie of zorgaanbieders om snel de informatie op te zoeken van de eigen preferente zorgverzekeraar. Zo krijgen zij zicht op wat er aangeleverd moet worden voor de zorginkoop 2019 en kunnen zij zorgverzekeraars met elkaar vergelijken. Nadere analyse is nog wel nodig. Na het publiceren van het inkoopbeleid volgen meestal nog de concept-zorgovereenkomsten die vaak concreter zijn.

Download het overzicht  Inkoopbeleid wijkverpleging 2019

Lees meer