Gevolgen coronacrisis voor dementiezorg

Wat betekent de coronacrisis voor de dementiezorg? Mandy Los, coördinator van het Netwerk Dementie Haaglanden, zette dat op een rij. Het netwerk is één van de proefregio’s waar de nieuwe Zorgstandaard Dementie, die waarschijnlijk deze maand officieel wordt vastgesteld, wordt geïmplementeerd. Mandy Los beschrijft de verwachte knelpunten dan ook aan de hand van de nieuwe zorgstandaard.

Verwachte knelpunten

  • Op alle delen van dementiezorg neemt de druk toe en vallen nu en naar verwachting in nabije toekomst onderdelen uit door de coronacrisis. Mensen met dementie raken in een sociaal isolement en eenzaamheid is naar verwachting voor hen het grootste knelpunt.
  • Naarmate de acute zorg verder belast wordt door het aantal corona-besmettingen wordt er een toenemend beroep gedaan worden op zorgprofessionals in de minder acute zorg om bij te springen.
  • Daarnaast raken ook zorgprofessionals besmet met het coronavirus waardoor de capaciteit afneemt.
  • Hierdoor neemt de schaarste aan zorgverleners toe en krijgen meer mensen met dementie (en hun naasten) niet de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben.
  • Op termijn resulteert dit in crisissituaties (verwaarlozing, fysieke en/of mentale crisis) waarbij een beroep wordt gedaan op acute zorg in de vorm van SEH, acute psychiatrie en crisiscapaciteit in de verpleeghuizen.

Aanbevelingen dementiezorg tijdens corona

Behandeling en ondersteuning bij dementie
  • Kijk nu naar methoden voor triage om de acute zorg- en ondersteuningsbehoefte te kunnen scheiden van minder acute behoeften.
  • Maak nu afspraken over hoe je de groep mensen met dementie kunt blijven monitoren zodat acute hulpvragen opgepakt blijven worden ondanks schaarste aan zorgprofessionals.
  • Doe een beroep op de bevolking: maak een tekening, stuur een kaartje, bel de buurvrouw; zorg dat mensen zich minder eenzaam voelen en signaleer met elkaar nu professionals dat niet meer voortdurend kunnen doen. Bekijk de adviezen en tips om mensen met dementie te ondersteunen tijdens corona.
  • Zorg voor slimme inzet van de arbeidskrachten die nu thuis zitten: triage, monitoring, administratieve ondersteuning. Hierin kunnen bijvoorbeeld paramedici een rol spelen. Zet een covid-19 helpdesk op.

Download de Memo huidige en verwachte knelpunten dementiezorg ivm corona (pdf)

Triage casemanagers dementie in crisisperiode

Stichting Transmurale Zorg (waarvan het Netwerk Dementie Haaglanden deel uitmaakt) ontwikkelde samen met zorgorganisatie Respect een triage-instrument om casemanagers dementie handvatten te geven bij het bepalen van urgentie bij casemanagement dementie. Het instrument is in grote lijnen gebaseerd op Klinisch redeneren in de ouderenzorg (Spanninga 2017) en het Omaha System.

Download de Notitie triage casemanagement dementie in crisis (pdf)

Verder lezen over de zorgstandaard dementie