Gemeentelijk dementiebeleid in 5 citaten 

Dementiezorg voor Elkaar ontwikkelt een Beleidshulp Dementie voor gemeenten, samen met gemeenten en partijen uit het dementieveld. Op deze website staan al veel praktijkvoorbeelden. Vijf voorbeelden.

Geen formele structuur

‘We hebben bewust geen formele structuur. We zien ‘dementievriendelijk’ meer als een beweging die we als gemeente op gang brengen door organisaties en activiteiten aan elkaar te verbinden.’ (Esther Anker, beleidsadviseur sociaal domein gemeente Alkmaar) 

VR-brillen

‘Om het gesprek over dementie verder op gang te brengen, schaften we acht VR-brillen aan. Met deze bril waan je je in het leven van iemand met dementie. De brillen bieden een mooie ingang om het gesprek over dementie aan te gaan met bijvoorbeeld jongeren.’ (Marieke Beekers, verbindingsmaker gemeente Breda) 

‘Dat zullen we nog wel eens zien’

Ontschotte dementiezorg. Ik geloof daar heel erg in. De wetten die er zijn, daar kun je niet omheen. Maar je kunt wel interpreteren. Je kunt te snel denken dat iets niet mogelijk is. Dan denk ik: nou, dat zullen we nog wel eens zien.’ (Josette van Loon, beleidsadviseur gemeente Goeree-Overflakkee) 

Financiële uitdaging

‘Tot nog toe hanteerden we het wijkzorgmodel: iedere zorgaanbieder heeft de mogelijkheid iemand toegang te bieden tot de Wmo. Dat is goed gegaan, maar ook hier hebben we een uitdaging op financieel gebied. We willen op een nieuwe manier gaan werken. Belangrijk uitgangspunt is daarbij laagdrempeligheid.’ (Jac van Rheenen, beleidsadviseur gemeente Amsterdam) 

‘Elkaar dingen gunnen’

De overheid maakt een beweging van resultaatgericht naar waardengericht werken. Niet langer vanuit de overheid naar de samenleving kijken, maar andersom. Dat betekent dat je als netwerkpartner vaker aan tafel zit. Elkaar dingen gunnen. Werken op basis van vertrouwen, responsief zijn. We zijn van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving gegaan.’ (Wies Arts, programmamanager Dementievriendelijk Brabant). 

Lees onze interviews over gemeentelijk dementiebeleid

Themabijeenkomst

De beleidshulp met inspirerende voorbeelden en praktische tips en tools wordt gepresenteerd op 24 september bij een themabijeenkomst van het Deltaplan Dementie, de opdrachtgever van de beleidshulp. Klik hier voor meer informatie.

Meer tips, instrumenten en voorbeelden voor gemeenten.