Handige formulieren voor casemanagement

Casemanagers spelen een belangrijke rol in het ondersteunen van mensen met dementie en hun naasten. Goede zorg blijft goede zorg als je bepaalde zaken vastlegt en geregeld stil staat bij hoe het gaat en reflecteert. Als netwerk, of als casemanager kun je dit in jouw regio oppakken. Onderstaande documenten helpen je hierbij!

Aanmeldformulier casemanagement Oost-Veluwe

Minie Walma, netwerkcoördinator Dementie / Geriatrie Oost-Veluwe deelde met ons het aanmeldformulier dat zij gebruiken bij het in kaart brengen van de benodigde gegevens bij de aanvraag casemanagement. Minie: ‘Wij gebruiken dit formulier, dat samen met de verwijzers is opgesteld, nu al 2 jaar tot volle tevredenheid.’ 

Download Aanmeldformulier casemanagement dementie Oost-Veluwe (pdf)

Factsheet casemanagement Oost-Veluwe

‘voor de netwerkpartners maken we kwartaaloverzichten van de binnengekomen verzoeken, het aantal cliënten dat in behandeling is, de caseload per gemeente, het aantal wachtenden, nieuwe aanmeldingen en de verwijzers in de regio. Een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen de partijen in het netwerk!’

Download Factsheet aanmeldlijst casemanagement Oost-Veluwe (pdf)

Startdocument Casemanagement

Een casemanager dementie heeft bepaalde gegevens van een verwijzer nodig om een ondersteuningstraject te kunnen starten. Met dit Aanvraagformulier Casemanagement Dementie  (word) zie je welke gegevens een casemanager minimaal nodig heeft om te kunnen starten en welke gegevens handig zijn om vast te leggen met het oog op het verdere ondersteuningstraject.

Evaluatieformulier Casemanagement

Ook als het casemanagement is afgelopen kan het waardevol zijn om bepaalde zaken na te vragen. Is het casemanagement volgens verwachting verlopen? Zijn er wellicht zaken die anders hadden gekund? Dit Evaluatieformulier Casemanagement (word) helpt je om zicht te krijgen in het casemanagement in jouw regio. Mantelzorgers geven aan hoe zij het casemanagement hebben ervaren. Deze ervaringen helpen je om het casemanagement in jouw regio te verbeteren!

Bekijk ook het formulier voor een snelle aanvraag van dagbesteding