e-Learning veranderend gedrag bij dementie

Mensen met dementie kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen: onrustig, achterdochtig of zelfs agressief. Hoe ga je daar als mantelzorger op een goede manier mee om? Dementie.nl, het platform voor mantelzorgers van Alzheimer Nederland biedt nu een gratis e-learning aan.

De online training gaat op een praktische manier in op verschillende soorten gedrag. Deelnemers bekijken video’s en ontvangen concrete tips, een opdracht en een geschreven samenvatting van de video. Het Trimbos-instituut ontwikkelde samen met Alzheimer Nederland de digitale training.

Naar de e-learning op dementie.nl

Inzicht in het gedrag

De online training bestaat uit zes video’s met een opdracht. In elk van de video’s staat één type veranderend gedrag centraal, zoals achterdocht of onrust. Het doel is dat mantelzorgers meer inzicht krijgen in redenen waarom het gedrag verandert. Vervolgens krijgen zij handvatten en tips hoe zij goed met dit gedrag om kunnen gaan. Van elke video is een samenvatting te downloaden op de website dementie.nl.

Voor en door mantelzorgers

De online training is samen met mantelzorgers, mensen met dementie en andere experts ontwikkeld. Sander de Kramer, bekend van het TV programma De Wandeling, presenteert de video’s. Experts Anne-Margriet Pot, hoogleraar Ouderenpsychologie en Maritza Allewijn, GZ-psycholoog geven tips en advies.

Overbelaste mantelzorgers

In Nederland zorgen meer dan 700.000 mensen voor iemand met dementie. De helft combineert dit met een baan of de zorg voor kinderen. Meer dan de helft van de mantelzorgers is zwaar belast of overbelast. Dit hangt vaak samen met het veranderende gedrag van hun naaste met dementie. Twee derde van de mantelzorgers geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het omgaan met deze gedragsveranderingen.

 

Artikelen, tips en ervaringsverhalen

Op dementie.nl staan artikelen, concrete tips en ervaringsverhalen die mantelzorgers kunnen helpen. Mantelzorgers kunnen vragen stellen aan experts, waaronder een casemanager, psycholoog of huisarts. Ook kunnen zij daar in contact komen met lotgenoten. Ook op onze website staan praktijkverhalen, tools en andere kennisproducten die professionals en mantelzorgers kunnen ondersteunen, zie bijvoorbeeld het thema Mantelzorgondersteuning en respijtzorg.

Bijeenkomst onbegrepen gedrag

Op 1 november organiseren we een gratis themabijeenkomst over onbegrepen gedrag bij dementie. Aanmelden en meer informatie.