Dementievriendelijk Brabant – deel 2: impact meten

Dementiezorg voor Elkaar ging in gesprek met Wies Arts, programmamanager Dementievriendelijk Brabant en procesbegeleider bij Stichting Zet in Tilburg. In deel 1 van dit tweeluik ging Wies in op dementievriendelijke gemeenschappen, in deel 2 zoomen we in op het meten van de effectiviteit van deze lokale aanpak.

‘Om de impact van het werken aan een dementievriendelijke gemeenschap in beeld te brengen hebben we een methode opgesteld,’ vertelt Wies. De methode is gekoppeld aan de 10 doelstellingen van een dementievriendelijke gemeenschap, die te lezen zijn op dementievriendelijk.nl.

Hoe kijken mensen tegen dementie aan?

Wies licht toe: ‘Per doelstelling hebben we een eenvoudige vraag geformuleerd. Bijvoorbeeld: “Heb je het gevoel dat mensen in onze gemeente open over dementie en de gevolgen daarvan kunnen spreken?” De methode is niet wetenschappelijk onderbouwd. Daar gaat het ook niet om, wat ons betreft. Het gaat om de lokale praktijk. Om inzicht te geven, mensen in beweging te krijgen en een beeld te krijgen van hoe er in de gemeenschap tegen dementie wordt aangekeken.’

Impactspel en 0-meting

‘Als iemand met dementie zegt: door de koffieochtenden kom ik weer onder de mensen en heb ik weer contact met anderen, dan is dat winst.’

Om effectief gebruik te maken van impactmonitoring spelen de netwerkpartners het impactspel. Deelnemers maken kennis met ‘impactdenken’ en maken een start met het meten van de impact van wat lokale partijen ondernemen. Wies: ‘We gaan in gesprek over wat er al is, waar we met elkaar aan willen werken. Zo breng je gezamenlijk meer focus aan en maak je keuzes wat je wel en niet gaat doen. Gedurende het traject brengen de netwerkpartners de uitkomsten in beeld. Wat doet deze actie met mensen voor wie we het doen? ‘Dan werken we met testimonials, storytelling en filmpjes,’ legt Wies uit. ‘Als iemand met dementie zegt: “Door de koffieochtenden kom ik weer onder de mensen en heb ik weer contact met anderen,” dan is dat winst. Bij de start van een lokaal traject doen we een 0-meting, na afloop een 1-meting, zo weten we met elkaar wat we gerealiseerd hebben en wat we voor ogen hadden.’

Uitwisseling in de regio

In de regio wordt veel van elkaar geleerd. ‘Wij vragen de netwerken waar ze tegenaan lopen. Vervolgens organiseren we op die thema’s leerbijeenkomsten. We zien dat bibliotheken een belangrijke rol spelen voor mensen met dementie. Vervolgens hebben we twee leerbijeenkomsten georganiseerd. De vraag was: welke rol zie je voor je als bibliotheek? Eén bibliotheek was aan de slag met een geheugenwerkplaats. Zij spelen een belangrijke rol in de informatieoverdracht en in de laagdrempelige ontmoeting in de bibliotheek. Mooi om te zien dat partners zélf nadenken over hun bijdrage aan dementievriendelijke gemeenschappen. We organiseren ook intervisiesessies met als insteek: hoe houd je het vol als netwerk? Lees hieronder de tips die we geven aan netwerken en gemeenschappen.’

Wies Arts

Wies Arts

Tips van Wies voor netwerken en gemeenschappen:

  • Zorg dat je een kartrekker hebt
  • Kijk naar de rol van de overheid
  • Zorg voor eigenaarschap van partijen
  • Kijk naar nieuwe partijen die nog niet betrokken zijn
  • Wees je bewust van de kracht van herhaling
  • Zorg voor regelmatige communicatie.

Wanneer heb jij een goede dag?

Wies: ‘Ik heb elke dag een goede dag. Ik ben tevreden als er op lokaal niveau beweging is. Als ik passie en energie proef. Dementie stopt waarschijnlijk nooit – er komen altijd nieuwe mensen met dementie. Bij Alzheimer Cafés komen altijd nieuwe mensen die nog te weinig weten over dementie en het proces. Het gaat uiteindelijk om de mensen met dementie èn hun naasten. Hoe kunnen we hen beter ondersteunen en zorgen dat ze mee kunnen blijven doen, zonder taboe of schaamte? Daar wil ik graag mijn schouders onder zetten!’

Verder lezen