Dementienetwerk of netwerk kwetsbare ouderen?

Veel netwerken dementie worstelen met de vraag: moeten zij een apart netwerk blijven voor mensen met dementie of is het handiger regionale aansluiting te zoeken bij de bredere netwerken rond kwetsbare ouderen?

Vanuit de eerstelijn of gemeentelijke regio’s ontstaan steeds vaker samenwerkingen voor een bredere groep kwetsbare ouderen waar mensen met dementie onderdeel van uitmaken. Dat roept de vraag op: is het samenvoegen van netwerken dementie bij de bredere regionale netwerken rond kwetsbare ouderen een goed idee?

Verkenning samengaan netwerken

Dementiezorg voor Elkaar deed een verkenning onder zeven ketenregisseurs van geïntegreerde netwerken voor kwetsbare ouderen. In de interviews kwamen de volgende vragen aan bod:

  • Wat zijn de overwegingen en ervaringen van samenwerkingsverbanden dementie die ervoor hebben gekozen om op te gaan in een samenwerkingsverband kwetsbare ouderen?
  • Waarom maken samenwerkingsverbanden deze keuze, hoe doen ze dit, welke doelen stellen ze zich en wat levert het op?

Conclusies en geleerde lessen

De belangrijkste conclusie is dat samenvoeging van netwerken dementie en netwerken kwetsbare ouderen de zorg voor ouderen en de samenhang in de regio ten goede kan komen. Hoe beter het proces van samenvoeging verlopen is, hoe groter de meerwaarde.  In een aantal gevallen wordt de meerwaarde (nog) niet ten volle benut. In de verkenning lees je de positieve en negatieve ervaringen van de geïntegreerde netwerken en wordt beschreven wat de gevolgen en geleerde lessen zijn. Ook zijn tips uit de praktijk verzameld voor het samengaan van dementienetwerken en geriatrische netwerken.

Download de Publieksversie DvE Netwerken Dementie en Kwetsbare ouderen (pdf).

Graag horen wij ook de ervaringen en meningen van andere netwerken. Hiervoor organiseert Dementiezorg voor Elkaar raadplegingen. Geïntegreerde netwerken die hieraan mee willen doen, kunnen zich aanmelden bij adviseur Monique Spierenburg