Factsheets langdurige zorg en ziekenhuisopnamen bij mensen met dementie

Grote regionale variatie in opnameduur ziekenhuis en de wachttijd voor opname in een zorginstelling.

Eerder dit jaar werd het ‘Register Dementiezorg en Ondersteuning’ geïntroduceerd. Het Register heeft als doel om inzicht te geven in het gebruik van zorg en ondersteuning door mensen met dementie en hun naasten. Op basis van de gegevens uit het Register zijn twee nieuwe factsheets tot stand gekomen over langdurige zorg en ziekenhuisopnamen bij mensen met dementie.

Het Register bevat op dit moment gegevens van bijna 180.000 mensen die in 2017 dementie hadden en iets meer dan 56.000 inwonende partners.

Langdurige zorg voor mensen met dementie

  • 39% van de mensen die in 2017 voor het eerst een indicatie kreeg voor zorg met verblijf werd binnen 6 weken na de indicatie opgenomen. 22% van de mensen met een eerste indicatie moest langer dan 6 maanden wachten op een plek in een zorginstelling.
  • 17% van de mensen met dementie die in 2017 werden opgenomen in een zorginstelling overleed binnen 6 maanden.
  • Tussen zorgkantoorregio’s was er grote variatie wat betreft de wachttijd. De variatie zat vooral in het aandeel mensen dat binnen 6 weken na de indicatie werd opgenomen (23% – 55%).

Ziekenhuisopnamen bij dementie

  • 23% van de mensen met dementie werd in 2017 ten minste één keer opgenomen in het ziekenhuis.
  • Urineweginfecties komen alleen voor in de top 5 redenen voor ziekenhuisopnamen van mensen met dementie en niet in de top 5 van 65- en 80-plussers uit de algehele bevolking.
  • Tussen zorgkantoorregio’s was er vooral grote variatie in opnameduur van klinische ziekenhuisopnamen. De gemiddelde opnameduur van een klinische opname varieerde tussen de 5,9 en 9,1 dagen.

Over het Register

Het Register Dementiezorg en Ondersteuning is opgezet als onderdeel van het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar, onderdeel van het Deltaplan Dementie, in samenwerking met Alzheimer Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport (VWS).

Het Register wordt de komende jaren uitgebreid en aangevuld met nieuwe gegevens. Er wordt periodiek informatie gepubliceerd over de zorg en ondersteuning die mensen met dementie ontvangen. Wanneer informatie over vervolgjaren beschikbaar is, worden ook trends in het gebruik van zorg en ondersteuning inzichtelijk gemaakt.

Meer informatie