Drentse dementiezorg en ondersteuning in beeld met Register

Inzicht geven in de zorg en ondersteuning die mensen met dementie ontvangen en evalueren hoe deze informatie gebruikt kan worden om als netwerk te leren en verbeteren. Dat is het doel van de pilot Register Dementiezorg en Ondersteuning, met dementiegegevens uit 2017. Netwerkcoördinator Els van der Veen van het Netwerk Dementie Drenthe deelt haar ervaringen: ‘We ontdekten bijvoorbeeld dat er relatief veel mensen met dementie op jonge leeftijd in Zuidoost­-Drenthe zijn’.

Het onderzoeksinstituut Nivel werkt aan de opzet van een Register en voert binnen het programma Dementiezorg voor Elkaar een pilot uit met een aantal dementienetwerken. ‘Aanleiding voor ons om mee te doen was om te beschikken over cijfers waar je op kunt sturen en de zorg vervolgens op kunt inrichten,’ vertelt Els van der Veen. Als Netwerk Dementie Drenthe hebben we daar veel belang bij. Doel van ons samenwerkingsverband is namelijk om samen met alle relevante spelers de dementiezorg in Drenthe te optimaliseren.’

Met cijfers kun je gevolg geven aan

‘Zo is het relatief grote aantal mensen met dementie op jonge leeftijd in Zuidoost-Drenthe een aandachtspunt voor vervolggesprekken. Want wat zouden daar nu de mogelijke redenen voor kunnen zijn? Heeft het misschien te maken met de relatief slechtere sociaal-economische omstandigheden? En daardoor met voeding en leefstijl? We weten dat slechte voeding en leefstijl een verhoogd risico kunnen geven op dementie. Door zulke cijfers kun je bijvoorbeeld besluiten om in deze regio in Drenthe hierop extra in te zetten. Vervolgens kun je dan monitoren wat de effecten van zo’n interventie zijn.’

Aanbevelingen

Els heeft daarnaast ook aanbevelingen voor organisaties die ook met het Register aan de slag willen. ‘Uiteraard zeg ik: gewoon doen, want je hoeft geen extra gegevens aan te leveren en je kunt er alleen maar baat bij hebben. Het is wel belangrijk dat we niet te hoge verwachtingen van de cijfers hebben. Cijfers zijn geen absolute waarheid, ze zijn vooral een opstap naar een gesprek dat je bijvoorbeeld kunt voeren met zorgkantoren, verzekeraars en de gemeenten.’

Informatie niet altijd even volledig

‘Ook al waren de meeste informatiebestanden volledig, toch moet je de cijfers wel in het juiste perspectief zien. Zo ging het om cijfers uit 2017 en was de informatie over de huisartsenzorg onvolledig. Zo wisten we niet waar die huisartsen zaten in de regio. Zulke beperkingen in cijfers moet je wel goed in je achterhoofd houden.’

Onderscheid Wmo-aanbod mist nog

Els heeft dan ook nog wel wat verbeterpunten voor het verder ontwikkelen van het Register. ‘Er missen nog wel dingen, bijvoorbeeld een duidelijker onderscheid in het aanbod vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uit de huidige cijfers kunnen we niet goed opmaken hoeveel plaatsen geïndiceerde dagopvang er nu voor mensen met dementie zijn. Is dat bijvoorbeeld in de ene gemeente meer dan in de andere? Dit soort aanbevelingen heb ik doorgegeven aan het Nivel die er dan vervolgens weer mee aan de slag gaan.’

Meer informatie

Het ‘Register Dementiezorg en Ondersteuning’ heeft als doel om meer inzicht te geven in het gebruik van zorg en ondersteuning door mensen met dementie en hun naasten, door het combineren van bestaande gegevens. Lees het nieuwsbericht

Bekijk de factsheet Cijfers over 2017 uit het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning – Achtergrondkenmerken van mensen met dementie (pdf).