‘Dementie Netwerk Nederland geeft regionale ketencoördinatoren stem op landelijk niveau’

De coördinatoren van de 65 ketens (of netwerken) dementie in Nederland zijn sinds de zomer van 2017 verenigd in het Dementie Netwerk Nederland (DNN). Hansje Pontier is voorzitter van deze stichting, die zich inzet voor betere, meer persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie en hun naasten.

Bij de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie zijn zorgverleners vanuit verschillende disciplines betrokken.  Ketenzorg bundelt de krachten van al deze zorgverleners, met één gezamenlijk doel: betere kwaliteit van leven voor de persoon met dementie. Dit betekent dat zorgverleners met elkaar samenwerken en de zorg afstemmen op de wensen en behoeften van de cliënt.

Regionale samenwerking bevorderen

Hansje Pontier: ‘Met het Dementie Netwerk Nederland willen wij regionale samenwerking bevorderen en initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan optimale zorg en welzijn voor mensen met dementie. Voorheen werden ketenregisseurs nauwelijks betrokken bij nieuwe plannen en landelijke ontwikkelingen, terwijl wij haarfijn weten wat er in onze regio’s gebeurt. Met het Dementie Netwerk Nederland krijgen ketencoördinatoren een veel sterkere positie. Bovendien kunnen we door het benutten van elkaars kennis en ervaring de praktijk veel beter vertegenwoordigen.’

Gezamenlijk meerjarenplan

De organisatie van ketenzorg en de functie van de ketencoördinator zijn speerpunten voor 2018. ‘Veel regio’s geven aan een goede keten te hebben, terwijl de samenwerking en samenhang vaak nog veel structureler en formeler kan worden vastgelegd, ’ stelt Pontier vast. Dementie Netwerk Nederland wil netwerk- of ketencoördinatoren stimuleren om een gezamenlijk meerjarenplan op te stellen, om zo meer richting te geven aan goede regionale dementiezorg. ‘Als je er vervolgens voor kan zorgen dat dit plan wordt gedragen in de regio, dan komt dit niet alleen de zorg ten goede, maar draagt dat ook bij aan het versterken van de ketenzorg en de positie van de ketencoördinator.’

Verbinding ouderenzorg en welzijn

Pontier wil meer verbinding tussen eerstelijns (ouderen)zorg en welzijn. ‘Iemand met dementie in de beginfase van de ziekte, moet zoveel mogelijk kunnen blijven meedoen aan het dagelijkse leven.  Gaat iemand elke week biljarten? Hoe zorgen we er dan voor dat diegene dat kan blijven doen, ook als hij de spelregels niet meer weet? Heel belangrijk is ook dat de mantelzorger goed wordt ondersteund. Dan is de zorg in een zwaardere fase beter vol te houden,’ benadrukt Pontier.

Lees het volledig interview met Hansje Pontier op de website van deltaplandementie.nl

Fotografie: Ruud van der Graaf

Interessante links