De warme kant van technologie – terugkijken

Op 28 juni 2022 vond de digitale kennisbijeenkomst plaats ‘De warme kant van technologie’. Technologie kan het leven zo veel prettiger maken, ook voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In deze digitale kennisbijeenkomst gingen medewerkers van Vilans in op waardevolle technologie voor mensen met dementie, gaven zij een overzicht van beschikbare producten en diensten en gingen zij dieper in op dagstructuurondersteuning, leefstijlmonitoring en apps voor mantelzorgers en casemanagers. 

Introductie door dagvoorzitter Karlijn Kwint en Henk Herman Nap, expert technologie, over digitale mogelijkheden in de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie. 

Inzet van een app voor het ondersteunen van mantelzorgers, door Xandra van Megen

Een serious game die mantelzorgers en zorgmedewerkers helpt beter om te gaan met het gedrag van thuiswonende mensen met dementie. In een veilige omgeving kunnen zij oefenen met lastige situaties. Het spel, ontwikkeld door Vilans, Alzheimer Nederland en ConnectedCare, helpt mantelzorgers en zorgmedewerkers beter om te gaan met onbegrepen gedrag. Je kunt verschillende situaties oefenen. Klik hier om het spel te spelen: Serious game om zorg voor een naaste met dementie te oefenen.

Inzet van een ‘digitaal dagboek’ zodat casemanagers beter op crises kunnen ingaan, door Johan van der Leeuw 

Bij alleenwonende mensen met dementie is het voor zowel mantelzorgers als casemanagers dementie lastig om het proces goed te volgen van langzame cognitieve achteruitgang. Gaat een persoon met dementie bijvoorbeeld minder goed eten of gaat hij/zij dwalen in de woning? De digitale technologie leefstijlmonitoring informeert zowel de mantelzorg als de casemanager dementie over de actuele situatie in de vorm van een soort  ‘digitaal dagboek’. Bovendien signaleert de technologie via een stoplichtmethode belangrijke afwijkingen in het dagelijkse leefpatroon, die kunnen duiden op een aanstaande crisissituatie. Bijvoorbeeld het plotseling vaker naar het toilet gaan kan duiden op een urineweginfectie. De technologie werkt door middel van een netwerk van sensoren verspreid door de woning, met een computerprogramma. 

Waardevolle en ‘makkelijk in te zetten’ technologie voor mensen met dementie, door Henk Herman Nap

Er is technologisch veel mogelijk om het leven van een persoon met dementie en zijn netwerk makkelijker te maken. Technologie die waardevol en eenvoudig in te zetten is. In de workshop gaat het over de mogelijkheden, komen een aantal casussen aan bod en kijken we in welke fase welke voorziening toepasbaar is. Zo kan een seniorentablet mensen met dementie ondersteunen voor sociaal contact en dagstructuur, leefstijlmonitoring voor vroegdetectie en sociale robotica voor dagstructuurondersteuning. Verder behandelen komen de vergoedingsmogelijkheden binnen de Wmo, Zvw en Wlz.