Samen beslissen in tijden van corona

Coronatijd. Ouderen kunnen zomaar ernstig ziek worden door het coronavirus. De impact op het dagelijks leven en sociale contacten is groot, vooral van mensen met dementie en hun naasten. De voorschriften en beperkingen over wat wel en niet kan van de overheid en de gezondheidszorg leveren veel dilemma’s op. Juist nu is het belangrijk om samen te beslissen. Om, binnen de beperktere mogelijkheden, de zorg toch zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van ouderen zelf.

Rust geven

Het kan, juist voor hen, rust geven om tijdig na te denken over de keuzes die te maken zijn en de consequenties daarvan. Als mensen met dementie en hun naasten daar goed over geïnformeerd zijn, samen over gesproken hebben en van elkaar weten wat hun wensen zijn, kan dat rust en duidelijkheid geven en paniek voorkomen.

Handreiking

Dementiezorg voor Elkaar heeft een handreiking gemaakt met tips hoe je ook in tijden van corona samen kunt beslissen met mensen met dementie en hun naasten. De volgende onderwerpen komen aanbod:

  • Dilemma’s: waar lopen mensen met dementie en hun naasten in deze coronaperiode tegen aan? En hoe bespreek je dilemma’s met hen?
  • Vooruitdenken: stel dat iemand met dementie besmet raakt met corona, wat zouden dan iemands wensen en voorkeuren zijn? Hoe bespreek je dat met hen en welke hulpzinnen helpen je op weg?
  • In een acute situatie: iemand met dementie is besmet met het coronavirus. Welke vragen kun je kort en snel stellen om erachter te komen wat iemand zou willen?
Bekijk de handreiking

Meer weten over samen beslissen bij dementie? Kijk op deze pagina