Door corona niet meer naar de dagbesteding, wat dan?

Ongeveer 70% van alle mensen met dementie woont thuis, grotendeels verzorgd door mantelzorgers, zoals een partner, familie of een vriend. De zorg voor mensen met dementie vraagt veel van hen. Mensen met dementie die thuis wonen, kunnen gebruik maken van dagbesteding en dagopvang. Dat ontlast de mantelzorger en draagt bij aan structuur en een zinvolle daginvulling van de persoon met dementie. Helaas zijn door de coronacrisis nu veel locaties voor dagbehandeling en -opvang gesloten.

Hoe kunnen mantelzorgers en organisaties het beste met deze situatie omgaan? Lees de tips hoe je als organisatie en professional kunt ondersteunen.

1. Zorg voor contact met de mantelzorger en de persoon met dementie

Ook al kan de persoon met dementie niet fysiek op de locatie komen, contact is erg belangrijk. Dit kan op verschillende manieren. Telefonisch contact om te kijken hoe het gaat of een vast telefoonnummer waar mantelzorgers met hun vragen terecht kunnen. Maar ook fysiek langs gaan om ook zelf even te kijken bij de voordeur (met 1,5 meter afstand!) hoe alles gaat. Een zorgorganisatie deed dit in combinatie met een bloemetje.

Ook zijn er dagbestedingsmedewerkers en casemanagers die nog wel individueel bij mensen thuis komen en ze ophalen voor bijvoorbeeld een wandeling zodat de mantelzorger wat tijd voor zichzelf heeft. 

Lees hoe de King Arthur Groep dagbesteding en begeleiding aanbiedt in tijden van corona op invoormantelzorg.nl

2. Deel activiteiten die mantelzorgers en mensen met dementie thuis kunnen doen

Belangrijk voor zowel de mantelzorger als de persoon met dementie is om een structuur aan te houden. Laat het gewone leven zo veel mogelijk doorgaan. Dagbesteding draagt bij aan algemene gezondheid en welzijn en die broodnodige structuur, maar dat is nu een stuk lastiger om samen te doen. Probeer activiteiten te vinden die aansluiten bij de beleving van de persoon. Denk aan hobby’s of interesses. Ook kunnen bepaalde activiteiten die op de dagopvang en -behandeling plaats vonden, ook prima thuis. Zo maakte een Woonzorgcentra Haaglanden een gratis online puzzelboek speciaal voor mensen met dementie , dat zij zelf kunnen printen en kunnen invullen. 

Kijk voor meer ideeën op:

Technologie inzetten

Ook technologie kan bijdragen aan een zinvolle dagbesteding. Twee voorbeelden:

  • Samen in beweging blijven. Cordaan heeft laagdrempelige beweegprogramma’s voor senioren, gratis te bekijken op het YouTube-kanaal Cordaan in Beweging
  • Samen een spel spelen: mensen houden van spelen en het liefste samen met anderen. Bingo blijft een nationale hit, maar ook steeds meer digitale spelletjes, van Solitaire tot Wordfeud. Vilans weet uit onderzoek dat senioren het liefste samen – in dezelfde ruimte – spelletjes spelen en ook graag met kinderen en kleinkinderen. Er zijn nu meerdere mogelijkheden om online te spelen, ook met kleinkinderen. Zie bijvoorbeeld het spellenoverzicht van Samen spelen

Begeleiders kunnen meedenken om een op maat gemaakte dagindeling te maken voor een persoon met dementie.

3. Als het niet anders kan: extra inzet thuiszorg of tijdelijke opname

Helaas zijn er ook situaties waar het echt niet meer gaat. Kijk of extra inzet van thuiszorg mogelijk is. De casemanager dementie of zorgbemiddeling van de organisatie kan hierbij een rol spelen. Mocht ook dat niet voldoende zijn, dan is er een mogelijkheid van tijdelijke opname. Beide organisaties geven aan dat zij hier ruimte voor hebben gemaakt. Mensen met dementie kunnen hier tijdelijk naar toe en ook mantelzorgers kunnen daar verblijven (laatstgenoemden moeten dan wel binnen blijven).

Casemanager dementie belangrijke schakel

Casemanagers dementie zijn van groot belang. Dit is een professional die de mantelzorger en de persoon met dementie ondersteunt van de niet-pluisfase tot en met overlijden of verhuizing naar een verpleeghuis. Veel casemanagers doen hun werk voor het grootste deel nu telefonisch of digitaal. Zij geven educatie over de basisbegeleiding bij dementie: belang van ritme, rust, structuur, goede communicatie, beweging, buitenlucht, plezierige activiteiten, ontspanning voor alle betrokkenen, sociale steun uit het netwerk. Meer informatie over de casemanager dementie en hoe casemanagement aan te vragen is te vinden bij Alzheimer Nederland

Heb je vragen over zorg en het coronavirus? Of heb je een mooi voorbeeld wat je wilt delen? Neem contact met ons op via het coronaloket

Meer informatie