Cliëntenreis van mensen met dementie

In de regio Noord-Holland-Noord (NHN) werken 19 organisaties samen in het Netwerk Dementie. Dementiezorg voor Elkaar ondersteunde het netwerk bij het opstellen van het meerjarenplan 2018-2022. Om inhoudelijk invulling te geven aan het meerjarenplan is er onder andere een cliëntenreis dementie opgesteld. Startpunt waren interviews met mensen met dementie en hun naasten.

Wat is een cliëntenreis?

Een cliëntenreis schetst het cliëntproces en het zorgproces. Het geeft de interactie en contactmomenten met hulpverleners weer. Het is een persoonlijk verhaal dat zorgprofessionals in staat stelt om zich maximaal in te leven in de situatie van de cliënt en zijn omgeving.  De cliëntenreis biedt inzicht om beter in te spelen op  behoeften en verwachtingen.  Het is een middel om als professional het gesprek te voeren over zorg en ondersteuning.

Download de cliëntenreis dementie (pdf)

Fases in het ziekteproces

Netwerk Dementie NHN werkte op basis van de interviews 3 fictieve cliëntenreizen uit. We zien Carel, Henk en Margo en hun partners in de verschillende fases van de ziekte. Van het niet pluis-gevoel tot de laatste levensfase en de nazorg. Elke fase beschrijft het verhaal van de cliënt, een quote van de cliënt, een observatie van de interviewers en een discussiepunt ter overweging.

De kracht van persoonlijke verhalen

‘Persoonlijke verhalen raken en zorgen ervoor dat professionals stil staan bij wat dit betekent voor cliënten en hun naasten,’ vertelt Malou van Bentum, adviseur bij Dementiezorg voor Elkaar en Arteria Consulting. ‘Het brengt mensen en organisaties samen en de dialoog wordt op cruciale onderdelen gevoerd. Het mooie aan de cliëntenreis is dat professionals met elkaar in gesprek gaan over deze ervaringen en gezamenlijk  oplossingen verzinnen. Dit versterkt het enthousiasme van de professionals om met deze oplossingen aan de slag te gaan.’

Oplossingsrichtingen

Malou van Bentum: ‘De gesprekken maakten haarscherp duidelijk welke onderdelen waarde hebben voor cliënten in de verschillende fases van dementie. In het meerjarenplan zijn per fase aandachtspunten en verbeterpunten benoemd.’ In het laatste deel van de  cliëntenreis dementie (pdf) lees je meer over de aandachtspunten en oplossingsrichtingen waar het Netwerk Dementie NHN de komende jaren mee aan de slag gaat, zoals:

  • scholing en meldpunt signalering
  • persoonsgerichte dagbesteding
  • warmer welkom
  • warmer afscheid
  • aanbod welzijn beter inzetten

Lees meer