7 tips van Robbert Huijsman voor effectieve dementiezorg

‘Dementie is nu al nummer één qua ziektelast en zorgkosten’, schrijft Professor Robbert Huijsman in het julinummer van Skipr Magazine. ‘De helft van de mantelzorgers is overbelast.’ In dit artikel geeft de programmaleider van Dementiezorg voor Elkaar 7 tips voor effectieve dementiezorg en roept bestuurders en beleidsmakers op om vooral goed te kijken naar de punten 6 en 7: faciliteer samenwerking  en wees een voorbeeld. 

1. Word dementievriendelijk

Met kennis en vaardigheden is omgaan met dementie makkelijker. De online training ‘Goed omgaan met dementie’ kan een mooi onderdeel zijn van een organisatie-brede awareness campagne. Al 120.000 mensen volgden de training.

2. Herontwerp HR-beleid

Zorgen voor iemand met dementie gaat dag en nacht door. Dat kan leiden tot onveiligheid, arbeidsverzuim, depressie en burn-out. Mantelzorgers praten niet graag over hun overbelasting vanwege loyaliteit en schuldgevoelens. Maar goede informatie, educatie, ondersteuning en respijtzorg houdt hen langer op de been. Ook in uw organisatie werken veel mantelzorgers, dus herontwerp het personeelsbeleid.

3. Stel de diagnose vroegtijdig

Soms wordt het nut van diagnose betwijfeld, want er is toch geen medicijn?! De diagnose is vaak zowel een schok (slecht nieuws), als opluchting (eindelijk duidelijkheid). De huisarts is hierin cruciaal, met een scherp oog en oor voor de timing. Daarna kan nog véél. Symptomen kunnen vertragen, de kwaliteit van leven kan omhoog.

4. Regisseer over de domeinen heen

Met de juiste ondersteuning kunnen mensen met dementie lang thuis blijven. Dat vergt wel inzet van vele professionals uit medische, zorg-, welzijns- en psychosociale domeinen, wonen én participatie. Een hecht samenwerkingsverband met een duidelijke netwerkregie is nodig; met spelregels voor verwijzing en overdracht, goede informatie voorziening, heldere geldstromen en bestuurlijk commitment.

5. Maak één plan

Professionals uit alle domeinen moeten samen de persoonsgerichte en integrale zorg voor cliënt en mantelzorger vorm geven, in één leef- en zorgplan. In samenspraak met de persoon met dementie, maar die kan door afnemend regelvermogen niet zelf de regie op integratie voeren. Eén plan voor het hele huishouden ontzorgt ook de mantelzorgers. Dat plan is bij voorkeur digitaal.

6. Faciliteer en borg samenwerking

Professionals hebben een enorm hart voor goede dementiezorg. Dat eigenaarschap is goud waard! Beste managers en bestuurders, zie uzelf als gouddelver. Ga steeds weer op zoek naar de juiste ondersteuning en stimulering van samenwerkende professionals. Zeker als ze vanuit zelfsturende teams samenwerken tussen verschillende organisaties.

7. Wees een voorbeeld

Bestuurders, toezichthouders en financiers, zet sámen de koers uit voor persoonsgerichte en integrale dementiezorg. Doordenk uw eigen voorbeeldrol om professionals over alle domeinen te (ver)binden aan kwaliteitsverbetering. En snoei de systeemwereld tot het allernoodzakelijkste minimum.

Download het volledige artikel dat verschenen is in Skipr Magazine (pdf)

Lees ook het artikel van Robbert Huijsman ‘Héél de mens met dementie, doorbreek de schotten’