De casemanager dementie: een kijkje in de keuken

De functie van casemanager dementie wordt uitgevoerd door professionals met een achtergrond in de verpleegkunde of sociaal werk. De afgelopen jaren is over deze verschillende invulling discussie geweest. Wat zijn voordelen van een achtergrond in de verpleegkunde of in sociaal werk? We spraken twee casemanagers: Gerben Jansen en Tea van der Veen over hun functie en over de voordelen die zij ervaren van hun achtergrond.

Jaarlijks krijgen zo’n 43.800 mensen te horen dat zij dementie hebben. Voor de persoon met dementie en zijn naasten is het ziekteproces vaak een erg intense en heftige periode: zij krijgen te maken met veranderend gedrag, veranderende (partner)relaties, verwarring en onbegrip. Hiervoor is constante aanpassing en veerkracht nodig. De casemanager dementie ondersteunt de persoon met dementie en zijn naasten in deze tijd. In sommige periodes is de casemanager intensief betrokken bij de persoon met dementie en mantelzorgers, in andere periodes weer minder.

Gerben Jansen (verpleegkunde)

Gerben Jansen
Gerben Jansen

Dit is Gerben Jansen, senior casemanager dementie bij Thuiszorg West Brabant:

 • werkt 18 jaar als casemanager dementie
 • achtergrond HBO verpleegkunde
 • heeft de aanvullende opleiding HBO+ Casemanagement Dementie gedaan
 • voorzitter van de vakgroep dementieverpleegkundigen en bestuurslid afdeling Maatschappij en Gezondheid VenVN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland)

Tea van der Veen (sociaal werk)

Casemanager Tea van der Veen
Tea van der Veen

En dit is Tea van der Veen, casemanager dementie binnen ketenzorg dementie Gelderse Vallei:

 • werkt 13 jaar als casemanager dementie
 • achtergrond in sociaal werk
 • heeft HBO SPH en aanvullende opleiding Casemanagement bij Dementie gedaan
 • voorzitter van de functiegroep Casemanagement Dementie door Sociaal Werk bij de BPSW

Gerben, welke rol heb jij als casemanager?

Gerben: ‘Veel mensen met dementie willen in eerste instantie geen zorg of ondersteuning door het ontbreken van ziekte-inzicht of besef. Het komt zeer regelmatig voor dat ik bij mensen op huisbezoek ga waarbij de medische diagnose nog niet is gesteld. Vaak heeft de partner, familie of de huisarts een niet-pluis gevoel. Daarom ben ik vaak bezig met het verleiden van mensen tot noodzakelijk zorg. Daarnaast trap ik regelmatig op de rem, want een persoon met dementie kan beter niet in een korte periode te maken hebben met én een familiegesprek, én nieuwe thuiszorg, én nieuwe begeleiding of dagbesteding. Dat probeer ik te doseren, zodat het behapbaar blijft voor de persoon met dementie en voor de mantelzorgers.’

Gesprekken over veranderingen

Gerben: ‘Ik vaak bezig met het verleiden van mensen tot noodzakelijk zorg.’

‘Mijn thuiszorgorganisatie is lid van het Dementienetwerk West-Brabant,’ vertelt Gerben. ‘Vanuit de keten werk ik samen met andere organisaties uit de regio om samen de best passende dementiezorg te leveren. Er komt veel kijken bij dementie. Zo veranderen rollen en relaties: waar een echtpaar voorheen gewend was om elkaar emotioneel te steunen, kan de mantelzorger nu minder goed overleggen met de persoon met dementie. Als casemanager speel je op die veranderde rollen en relaties in door gesprekken over deze veranderingen te voeren met de persoon met dementie en met de mantelzorger.’

Hoe zie jij jouw rol als casemanager, Tea?

Tea: ‘Ik kom vaak voor het eerst bij mensen thuis als zij net de diagnose hebben gekregen. Dan begint het proces van verwerking, mogelijk onbegrip, onmacht, frustratie. Mijn rol is om dat te begeleiden en om uit te leggen wat dementie inhoudt. Het voordeel van de Ketenzorg Dementie Gelderse Vallei waar ik in werk is dat we werken met toestemmingsverklaringen. Daardoor heb ik inzicht in het hele onderzoeksdossier, dat helpt enorm om snel een beeld te krijgen van waar het bij die specifieke persoon met dementie om gaat. Zo is het nuttig om de uitkomsten van een geriatrisch onderzoek in te zien, of om op de hoogte te zijn van een eventuele psychiatrische achtergrond of comorbiditeit.’

Wat doet een casemanager dementie?

Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en de gevolgen ervan in het dagelijks leven. Een casemanager helpt bij:

 • Het vinden van de weg in de ingewikkelde wereld van zorg en welzijn.
 • Het regelen van zorg.
 • Het bieden van emotionele begeleiding.

Bron: Alzheimer Nederland

Al betrokken in de niet-pluisfase

‘Wat ik onze regio ook van meerwaarde vind is dat ik bij sommige mensen al in de niet-pluisfase betrokken kan zijn,’ legt Tea uit. ‘Daardoor kan ik al vertrouwen opbouwen, nog voordat de diagnose er is. Bij mensen waar ik pas betrokken ben nadat ze de diagnose hebben gekregen, help ik om de klap van de diagnose op te vangen. Ik voer dan veel gesprekken over wat de ziekte inhoudt en ik zorg dat de persoon met dementie en de mantelzorger met elkaar in gesprek blijven over hun emoties en verwachtingen.’

Voordelen van een achtergrond in de verpleegkunde

Tea: ‘Ik zorg dat de persoon met dementie en de mantelzorger met elkaar in gesprek blijven over hun emoties en verwachtingen.’

Gerben: ‘Mensen wonen langer thuis én mensen hebben vaker al meerdere ziektes. Dat samen maakt dat een medische achtergrond relevant is. Dementie zit niet alleen in het hoofd, mensen met dementie kunnen ook minder goed omgaan met de medische en sociale beperkingen of problematiek die zij mogelijk hadden. Ook de lichamelijke gesteldheid wordt beïnvloed door dementie. Mensen interpreteren bijvoorbeeld door hun dementie pijn op een andere manier. Als verpleegkundige zie je dat wel, omdat je een brede basis hebt. Een bijkomend voordeel vind ik dat ik niet afhankelijk ben van de wijkverpleegkundige voor de het opstellen van het zorgleefplan en de indicatie van de zorg. Dat scheelt overlegtijd.’

De kracht van de sociaal werker

Tea: ‘Mensen met dementie hebben vaak vragen die niet medisch zijn, zoals: “Mag ik zijn wie ik ben? Hoe houd ik overzicht? Durf ik het mijn omgeving te vertellen? Wil mijn partner bij mij blijven? Hoelang heb ik nog?” Dat zijn geen medische vragen, maar wel belangrijke vragen. En bij die vragen kan ik als casemanager helpen. Een achtergrond in maatschappelijk werk is ook van meerwaarde als het bijvoorbeeld gaat om mensen die de diagnose ontkennen, jonge mensen die te maken krijgen met dementie of mensen met een complexe familiesituatie. Sociaal werkers zijn namelijk opgeleid om in het systeem te interveniëren. De kracht van de sociaal werker is het inzien van de problemen van alle spelers in het spel.’

De casemanager dementie in een notendop:

 • Hbo+ geschoold
 • Denkt in oplossingen
 • Spin in het web
 • Coördineert veel
 • Wil van betekenis zijn voor mensen met dementie
 • Is vaak op zoek naar een passende, creatieve oplossingen
 • Heeft last van werkdruk en bureaucratie

Complexe problematiek

Tea vervolgt: ‘Ik merk ook echt dat de problematiek complexer wordt. De mensen die ik begeleid hebben niet alleen dementie, maar kampen ook met vastgelopen familie- of partnerrelaties of willen zorg liever mijden. Mijn doel bij complexe situaties is om voor alle betrokkenen toegankelijk te zijn, zodat iedereen mij kan vinden en kan bevragen. En om de persoon met dementie te beschermen en een rustige situatie voor hem of haar te creëren. Als een cliënt meer somatische zorg nodig heeft, dan betrek ik een verpleegkundige. Als casemanager blijf ik betrokken en heb ik regelmatig contact met de wijkverpleegkundige.’

Blended team met beide achtergronden

Gerben noemt als meerwaarde van een achtergrond in maatschappelijk werk het begeleiden van een depressieve mantelzorger of families die onderling niet willen communiceren. ‘Ik pleit dan ook voor een blended team met beide achtergronden, dan benut je beide perspectieven. Dementie is een complexe ziekte en dat vraagt om een multisectorale aanpak. Laten we elkaar versterken.’

Waar word je blij van in het werk?

Gerben: ‘Waar ik het meest blij van word in mijn werk is wanneer ik iets bereik met mensen die in eerste instantie veel weerstand toonden. Ook word ik blij van creatief maatwerk, bijvoorbeeld in het vinden van passende dagbesteding, ook als dat buiten de gebaande paden ligt.’

Tea: ‘Ik word blij van de diversiteit van de mensen en de situaties. Als het lukt om iemand zo lang mogelijk prettig en verantwoord thuis te laten wonen, in zijn of haar eigen omgeving, met eigen dagactiviteiten en met behoud van de eigen sociale contacten, dan ben ik trots. Als mensen met dementie een zinvol leven hebben en gerespecteerd en gehoord worden.’

Wat moet er volgens jullie verbeterd worden?

Gerben: ‘Als casemanager dementie zou ik graag het systeem van de huidige drie zorgwetten verbeterd zien. De huidige wetgeving werkt soms belemmerend in plaats van dat de zorgwetten ondersteunend zijn aan goede zorg en welzijn voor mensen met dementie. Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven en experimenten, zoals in mijn gemeente Roosendaal. Als casemanagers stellen wij hier de indicatie voor de dagbesteding op, er vindt dan geen keukentafelgesprek meer plaats.’

Tea: ‘Ik zou erg graag een aantal punten verbeterd willen zien, te beginnen het verbeteren van de nazorg als iemand van het ziekenhuis weer terug naar huis gaat. En de respijtzorgmogelijkheden, zodat mantelzorgers ontlast worden. En wat mij betreft houden we op met het praten over de verschil-len in achtergronden van casemanagers dementie, omdat al jaren is bewezen dat we met elkaar enorm veel en goed werk verrichten.’

Verder lezen