Win-win in Vught: snelle aanvraag dagbesteding bij dementie

In de gemeente Vught werken klantmanagers Wmo en casemanagers dementie samen om snel een indicatie voor dagbesteding te kunnen vaststellen bij cliënten met (beginnende) dementie. De cliënt staat hierbij centraal en wordt minder belast. Een win-win situatie. Deze werkwijze is uniek in Nederland. Een mooi voorbeeld van maatwerk, krachten bundelen en efficiënt werken.

Logo netwerk dementie Bommelerwaard - 's Hertogenbosch

Klantmanagers Wmo van Wegwijs+ gaan bij alle Wmo-meldingen op huisbezoek. Zo ook bij cliënten met (beginnende) dementie. Omdat bij dementie vaak een casemanager dementie is betrokken, betekende dit in de praktijk dat de cliënten hun verhaal meerdere keren moesten vertellen. Soms aan een onbekend gezicht. De doelgroep ervaarde dit als zeer belastend. Het bracht onrust, spanning en verwarring. Netwerk Dementie Bommelerwaard – ’s Hertogenbosch vond dat dit anders moest. Daarom zochten de klantmanagers van de gemeente Vught de samenwerking met de casemanagers dementie en werd deze unieke werkwijze een feit.

Formulier voor aanvraag dagbesteding

Voor de indicatiestelling voor dagbesteding ontwikkelden de samenwerkingspartners in Vught een aanvraagformulier (word) waarin alle levensgebieden aan bod komen. Zodra de casemanager signaleert dat er een noodzaak is voor professionele dagbesteding, vult hij deze samen met de cliënt in. Hierbij is aandacht voor de eigen kracht van een cliënt, het sociale netwerk, de algemene en voorliggende voorzieningen.

De casemanagers in Vught zijn op de hoogte van het aanbod van zorgaanbieders. Zij bespreken dit aanbod met de cliënt en de voorkeursaanbieder wordt aangegeven op het formulier. Met dit formulier heeft de klantmanager Wmo voldoende informatie en gegevens om de dagbesteding snel te indiceren. De cliënt wordt direct aangemeld bij de zorgaanbieder.

Snel de juiste ondersteuning inzetten

Wegwijs+

Wegwijs+ is een samenwerking van verschillende organisaties. De inwoners van de gemeente Vught kunnen hier terecht met hun vragen, zorgen en signalen op het gebied van: mantelzorg, werk en inkomen, hulpverlening en ondersteuning, opvoeding, begeleiding en wonen. 

Meer informatie over Wegwijs+ in Vught

Het formulier wordt gebruikt voor dagbesteding bij zorg in natura. Bij andere Wmo-aanvragen, zoals huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en PGB, gaat de Wmo-klantmanager wel op huisbezoek. Door het bundelen van onze krachten, werken we efficiënter, staat de cliënt centraal en wordt deze zo min mogelijk belast. Een win-win situatie voor ons allemaal. Het meldingsformulier zorgt ervoor dat casemanagers snel de juiste ondersteuning kunnen inzetten die nodig is voor de cliënt en zijn mantelzorgers. Esther Tetteroo, casemanager: ‘Deze werkwijze zorgt voor weinig bureaucratie en een goede samenwerking, dat is prettig werken.’

Bekijk het aanvraagformulier (word) van de gemeente Vught

Lees meer over dagbesteding